SALT Araştırma Fonları 2018 başvuruları başladı!

Ön başvuru yapmak için son tarih 19 Şubat Pazartesi.

SALT tarafından başlatıldığı 2013’ten bugüne 36 araştırma projesini destekleyen SALT Araştırma Fonları’nın 2018 başvuruları açıldı.

SALT Araştırma Fonları, Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih ile 1950’ler sonrasında mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında özgün belge edinimi ve araştırmayı hedefleyen projelere destek veriyor. Bu çerçevede kurumun bünyesinde var olan veya süreçlendirilen arşiv ve araştırmalara yönelik başvurulara öncelik tanınıyor. Projelerin çeşitli çıktıları, her yıl Aralık ayında kamuya açık olarak paylaşılıyor.

2018’de altı araştırma projesine 10.000 TL değerinde, toplam 60.000 TL’lik fon verilecek. Fonlardan ikisi sosyal ve ekonomik tarih, ikisi mimarlık ve tasarım, ikisi ise sanat konulu araştırmalara yöneliktir.

Başvurular iki aşamalıdır. 19 Şubat 2018 Pazartesi saat 18.00’e kadar yapılacak ön başvurular sonucunda konu, dönem ve araştırma alanının uygunluğu belirlenecek. Araştırma projesinin ön kabulü durumunda, son başvuru tarihi 19 Mart Pazartesi saat 18.00’dir. Sonuçlar 20 Nisan 2018 Cuma günü duyurulacak.

Seçici Kurul, Prof. Dr. Elvan Altan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Ahu Antmen (Marmara Üniversitesi), Vasıf Kortun, Prof. Dr. Nadir Özbek (Boğaziçi Üniversitesi), Lorans Tanatar Baruh’tan (SALT Araştırma ve Programlar) oluşmaktadır.

Sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları

Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı ve/veya 20. yüzyıl Türkiye’sinin sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin özgün araştırmalar ile SALT Araştırma bünyesindeki belgelerin kullanımıyla hazırlanan çalışmalara açıktır.

Mimarlık ve tasarım araştırmaları

Türkiye’de 1950’ler sonrasında basılı kaynakların dışında kalan konulara ilişkin araştırmalara ve/veya mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar sunan yeni çalışmalara açıktır. Tasarım nesnelerinden yapılı çevrede geniş coğrafyalara kadar her türlü ölçek konu olarak seçilebilir.

Sanat araştırmaları

20. yüzyılın ikinci yarısından bugüne bölgesel ve enternasyonal çerçeve ve ilişkiler içerisinde yerel sanat tarihleri yazımlarına, basılı veya bilinir kaynakların ötesinde özgün materyallerin araştırmasına açıktır.

Ön başvuru yapmak için tıklayın.

Görsel
SALT Araştırma Fonları Sunumları, SALT Galata, Aralık 2017
Fotoğraf: Mustafa Hazneci

SALT Araştırma Fonları 2018

Proje ölçütleri
● SALT Araştırma Fonları, kâr amacı gütmeyen projelere verilir.
● Fonlar, SALT’ın desteğiyle gerçekleştirilecek belirli bir araştırmaya yönelik
olup sadece belirtilen misyon dâhilinde kullanılabilir.
● Proje yazım dili Türkçe’dir.
● Başvuru konusunun SALT Araştırma ile ilişkilendirilmesi tercih edilir.
Kurumun bünyesinde var olan veya süreçlendirilen arşiv ve araştırmalara
yönelik başvurulara öncelik verilir.
● Hangi nedenle olursa olsun ırk, dil, din, uyruk, kültür, yaş ve cinsiyete
dayalı ayrımcılığı teşvik eden projeler hiçbir şekilde desteklenmez.
Nasıl başvurulur?
● SALT Araştırma Fonları, 12 aylık dönemlerde verilir.
● SALT Araştırma Fonları’na bireysel ve/veya toplu başvuru yapılabilir.
● Başvurular iki aşamalıdır:
○ Ön başvuru 19 Şubat Pazartesi saat 18.00’e kadar
http://bit.ly/saf2018
adresi üzerinden yapılmalıdır.
○ Araştırma projesi konu, dönem ve alan açısından 23 Şubat Cuma’ya
kadar değerlendirilecektir.
○ Ön başvurunun kabulü durumunda, son başvuru tarihi 19 Mart
Pazartesi saat 18.00’dir. Başvurunun yapılacağı adres, ön başvuru
kabul yazısı ile birlikte gönderilecektir.
○ Sonuçlar 20 Nisan Cuma günü duyurulacaktır.
● Tüm başvurulara elektronik ortamda cevap verilir.
● Gerek görüldüğü takdirde karşılıklı görüşme ve ek malzeme talep edilebilir.
● Araştırmacılar, her dönem yalnızca bir başvuru yapabilir.
● SALT çalışanlarının aile üyeleri ve akrabaları başvuramaz.
Hak kazananlar
● SALT Araştırma Fonları’na hak kazanan araştırmacılardan ayrıca resmî
belgeler talep edilecektir.
● SALT Araştırma Fonları araştırmacılarının projeye ara verme veya bırakma
kararı almaları durumunda fonun geri talebi söz konusudur.
Olanaklar
● Fon kullanıcıları, SALT’ın teknik olanaklarından yararlanabilir.
Proje süreci ve yeniden başvurular
● SALT Araştırma Fonları araştırmacıları, süreç içerisinde SALT Araştırma ile
iletişimde olur. Projenin sekizinci ayında SALT Araştırma’ya bir sunum yapar
ve 300 kelimeyi geçmeyen bir rapor yazar.
● SALT Araştırma Fonları araştırmacıları, projelerinin kapsamına göre sekiz
aylık raporun ardından takip eden ikinci 12 aylık dönem için yeniden başvuru
yapabilir.
● Araştırma dâhilinde çalışılan yeni arşivlerin korunması ve kamusallaştırılması
söz konusu olduğunda SALT Araştırma’ya öncelik verilir.
● Araştırma, fon desteğinden yararlanan araştırmacıya aittir. Ancak,
araştırmanın yer aldığı ortamlarda SALT Araştırma Fonları desteğinin
anılması beklenir.
● Araştırmanın yayımlanması ya da bir diğer kamusal aktarımı söz konusu
olduğunda teklif öncelikle SALT’a yapılır.
● SALT Araştırma Fonları araştırmacıları, projelerinin tamamlanmasından en
az üç dönem sonra yeni bir konuyla başvuruda bulunabilirler.
Seçici Kurul
● Bağımsız olarak görevlendirilmiş üç uzman ve iki SALT temsilcisinden oluşan
Seçici Kurul, başvuruları profesyonel bilgi ve birikimleri dâhilinde
değerlendirir, gerekli gördüğü durumlarda oturuma dışarıdan danışman
davet edebilir.
● Değerlendirmenin temel kriterleri, başvurunun niteliği ve SALT
Araştırma’nın birikimleri ile yeni bilgi üretimine olası katkıya dayanır.
● Başvuruların niteliğinin Seçici Kurul tarafından yeterli bulunmadığı
durumlarda verilecek fon sayısının değiştirilmesi Seçici Kurul’un kararıdır.
● Seçici Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyeler, başvuruları
değerlendirmek üzere yılda bir kez toplanır. Raporlama, SALT tarafından
yapılır.
● Seçici Kurul üyeleri başvuru yapamaz.
● Seçici Kurul üyelerinin başvuruyu gerçekleştiren kişilerle iş ve/veya eğitsel
ilişki içerisinde olmaları tercih edilmez.
● Seçici Kurul üyelerinden birinin eğitsel, kurumsal ve ailevi ilişkide olduğu bir
kişinin başvurusunun değerlendirildiği durumda, üye karar sürecinde toplantı
mekânından ayrılır ve karar sürecine dâhil edilmez.

Seçici Kurul üyeleri

Prof. Dr. Elvan Altan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çalışma alanlarını, geç Osmanlı ve Cumhuriyet mimarisi ile mimarlık tarih yazımı oluşturmaktadır.

Doç. Dr. Ahu Antmen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesidir. Modern ve çağdaş sanat, Türkiye’de sanatın modernleşme süreçleri/biçimleri ve kadınların sanat pratiğiyle ilgilenmektedir.

Vasıf Kortun küratör, eğitmen, yazar. Güncel sanat ekseninde kurumlar ve mekân pratikleri üzerine çalışmaktadır. ABD’de bulunan Foundation for Arts Initiatives’in mütevelli heyeti başkanı; Belçika’daki Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) ile SALT’ın yönetim kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Nadir Özbek Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. Araştırmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde sosyal devlet, siyaset ve toplumsal adalet konularına odaklıdır.

Lorans Tanatar Baruh 2011’den bu yana SALT bünyesinde tarih ve sosyal bilimler alanlarında programlar geliştirmekte, SALT Araştırma ve Programlar Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Facebook Comments