ETKİNLİKLER

24 Hours Art ‘Atölye’ – Orkunt Turgay ‘Davranışsal ve Algısal Suretler’

24 Hours Art’ın organize ettiği iç mimar/akademisyen Orkunt Turgay’ın ‘Davranışsal ve Algısal Suretler’ isimli atölyesi 28 Temmuz tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında küratörlüğünü Pınar Derin Gençer’in üstlendiği 24 Hours Workshop kapsamında Studio-X Istanbul iş birliği ile gerçekleşecek.

Atölyeye katılım ücretsiz olup 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Atölye dili Türkçe’dir.
Atölyeye kayıt ve detaylı bilgi için:
‘Davranışsal ve Algısal Suretler’  konu başlığı ile twentyfourhoursart@gmail.com adresine e-mail atılabilir.

Orkunt Turgay atölyenin amacını şu sözler açıklıyor:
‘İnsanı vareden şey bir noktada deneyimlediği “mekanları”dır. Her düşünce ya da varlık, varolabilmesi bakımından bir “mekan”a gereksinim duymaktadır. Bachelard’a göre mekân ontolojik bağlamda değerlendirildiğinde, “insan varlığının evrendeki tutunma yeri, oluşlar diyarı, insanın kültürel ve ilmi anlamda başarılarının hem ürünü, hem de bu ürünü etkileyen nitelikli bir uygulama alanı” olarak karşımıza çıkmaktadır. (Bachelard, 2008).

Mekân, organik, her an yaşayan, yaşatan ve her an değişebilen; dinamik bir olgudur. Sosyal bir varlık olan insan geçirdiği “zaman”, edindiği “deneyim”, algıladığı “somut” durumlarla farklı kimlikler ortaya koymaktadır.

Paradoksal bir yapıya sahip yaşamın içinde devinen birey, bu yaşama ait imgeleri kullanarak oluşturulan biçimler sayesinde karşılaştığı yaşam durumlarını anlamlandırarak yeni kimlikler kazanmaktadır.

Hatırlamak ya da unutmak eylemlerinde aklın yaratma edinimi çeşitli bakış açıları geliştirerek, zihindeki kavramın imgelem/ duyarlılık biçimleri ile etkileşime geçip, örtüştükçe töz olma (koşulsuz var olma) niteliğinden koşulları, limitleri daha belirginleşmeye başlayan bir “dönüşüm”e uğramaktadır. Diğer bir deyişle, hatırlamak bir zihinde canlandırma, biçim verme durumu ise soyut pek çok süreçten geçen tasarım düşüncesini biçimlerle dışa vurmak anlatım gücünün bir yansımasıdır. Çok yönlü düşünebilmeyi gerektiren bir durum olan yaratıcılık, kimsenin aklına gelmeyeni ortaya koyma çabası, düşünceler, kimlikler arasında ilişkiler kurabilme “özün” yansıtılabilmesi bakımından hassasiyet gerektirmektedir.

Ancak, insanın algısal durumunu etkileyen yakın çevresindeki farklı boyutlardaki kaynaklarının çokluğu, alternatiflerin fazlalılığı içerisinde bireyin özünden uzaklaşması gibi önemli sorunlara neden olmaktadır.

Bunların ışığında atölyenin amacını, pek çok etken ile imge bombardımanı yaşayan bireyin içindeki suretlerinin “özgün” yanları ön plana çıkarılarak ortaya “suretler bütünü” konulmaya çalışılması oluşturacaktır.’

Orkunt TURGAY Kimdir?

İç mimarlık ve çevre tasarımı disiplinindeki lisans eğitimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde tamamladıktan sonra aynı alanda yüksek lisans çalışmasını 2003 yılında “Mekan Tasarımının Oluşumunda Biçim-İçerik Etkileşimine Görsel Değerler Açısından Bir Yaklaşım”başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamlamıştır. 2005 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde başlamış olduğu doktora çalışmasını ise “Mekanın Kurgulanmasında ve Algılanmasında Bellek’in Belirleyici Etkisinin Analizi”başlıklı tezi ile 2009 yılında tamamlamıştır. Akademik olarak sırasıyla Çankaya Üniversitesi (2004-2012, Ankara), Atılım Üniversitesi (2012-2013, Ankara), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (2012-2013, İstanbul), Beykent Üniversitesi (2013-2014, İstanbul), İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde (2014-halen, İstanbul) görev almıştır. Uzmanlık ve araştırma alanları ise; Tasarım Kuramları, İç Mimarlık Tasarım Eğitimi, Mekan Algısı, Göstergebilim, Bellek-Mekan İlişkisi, Mobilya Tasarımı olarak sıralanabilir.

Başa dön tuşu