KÜLTÜREL MİRAS

Avrupa Arkeoloji Günleri Kapsamında Paneller Etkinliği

AVRUPA ARKEOLOJİ GÜNLERİ KAPSAMINDA BİLGİ’DE PANELLER ETKİNLİĞİ:
“Arkeoloji Bilgisinin Toplumla Buluşması: İstanbul Sahasından Örnekler”

Fransa’nın Önleyici Arkeolojik Kazılar Ulusal Araştırma Merkezi tarafından kutlanan Avrupa Arkeoloji Günleri 2020’den beri Avrupa’ya yayılmış durumda. Bu sene 17-18-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak olan Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında  İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) ile Bizim Avrupa Derneği/Europa Nostra Türkiye ve Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi 17 Haziran’da “Arkeoloji Bilgisinin Toplumla Buluşması: İstanbul Sahasından Örnekler” başlıklı bir etkinlik düzenleniyor.

Etkinlikte sunumlar ve panellerle İstanbul’da yürütülen arkeolojik araştırmalar, kazılar, onarımlar anlatılacak ve bu çalışmaların toplumla nasıl buluştuğu ele alınacak.

Etkinlik İçeriği Hakkında

Arkeoloji çalışmaları sadece arkeolojik varlıkların araştırılması, belgelenmesi, denetimli kazılarla ortaya çıkarılmasını ve korunmasını değil aynı zamanda bu çalışmalarda elde edilen bilgilerin ve miras değerlerinin toplumla buluşmasını sağlamayı da içerir. Arkeolojik çalışmalarla elde edilen bilgiler ve ortaya çıkarılan varlıklar içinde bulundukları yerin tarihine ilişkin birincil kaynaklardır. Arkeolojik varlıklara ve onlara dair bilgilere toplumun erişimini sağlamak toplum fertlerinin yaşadıkları yerin tarihine ilişkin bilgi kaynaklarını derinleştirir ve bu konuya daha fazla ilgi duymalarını sağlar. Yerlerin tarihi tüm katmanlarıyla ve çeşitliliği ile erişilebilir hale geldikçe insanların geçmişten öğrenmeleri, geçmiş ve şimdiki zaman pratiklerini karşılaştırmaları, şimdiye ilişkin kabulleri sorgulamaları ve arkeolojik değerlerin korunması konusunda hassasiyet kazanmaları söz konusu olacaktır.

Arkeolojik bilginin müzeler, sergiler, arkeolojik parklar, ören yerleri, yayınlar, gezi rotaları, dijital sunumlar gibi çeşitli kanallarla topluma ulaştırılması bu bakımdan büyük önem taşır. Toplumun erişiminin sağlanması beklenen arkeolojik bilgi, araştırma ve kazı ile elde edilenlerden de ibaret değildir. Kazı sürecinin kendisi, araştırma, açığa çıkarma, belgeleme, envanterleme, yorumlama, koruma ve onarım, bakım ve sergileme, arkeolojik bilginin farklı fakat birbiriyle ilişkili safhalarını teşkil eder. Bu bakımdan arkeoloji çalışması yürüten kurumların izlediği sergileme, iletişim ve öğrenme yaklaşımı ne kadar süreç odaklı ve bütünleşik olursa, arkeolojik değerlerin toplumla buluşması o kadar başarılı ve kapsamlı olacaktır.

Türkiye tarafından da kabul edilen Valetta Sözleşmesi’nde (1992) “Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi” maddesi (madde 9) konuyu “geçmişin ve arkeolojik mirası tehdit eden tehlikelerin tanınması için bu mirasın değeri konusunda kamuoyu vicdanının uyandırılması ve geliştirilmesi” şeklinde tarifler. Bugün kamuoyunun arkeolojik bilgi ile buluşmasının önemine Valetta Sözleşmesi’nde konu edilenden de geniş bir perspektiften bakıyoruz. Avrupa Konseyi 2005 FARO Sözleşmesi bu bakımdan önem taşır. Sözleşme, beşeri gelişimi ve toplumun katılımını kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir kullanımı çalışmalarının merkezine yerleştirerek bu anlamda çok önemli bir açılım yapar.

İstanbul’da arkeolojik çalışmaların gerek kurtarma kazıları gerekse koruma ve onarım çalışmaları olarak sayısız proje ile kapsamlı bir şekilde yürütüldüğüne tanık olmaktayız. Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında düzenlenen bu panel etkinliğinde İstanbul’da halihazırda devam etmekte olan arkeoloji projelerinde araştırmadan sergilemeye farklı safhalarında rol alan kurumların arkeoloji çalışmalarını toplum ile nasıl buluşturmaya çalıştıklarını ele alınacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY), Bizim Avrupa/ Europa Nostra Derneği, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi işbirliğiyle gerçekleşecek olan panelde “Arkeoloji Çalışmalarını Toplumla Buluşturmak” başlığı altında İstanbul’da kurumların yaptıkları çalışmaları ve bu konuya yaklaşımları değerlendirilecek.

Tarih: 17 Haziran 2022 Cuma, 13:00-17:00
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü, E1-301
Kayıt için tıklayınız.
Etkinliğin dili Türkçe’dir, çeviri olmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu