KİTAP

Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına Mıdır?

Zygmunt Bauman, “Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır?” isimli kitabında, ‘Günümüzde Eşitsizlik Ne Düzeyde?’, ‘Eşitsizliğe Neden Katlanıyoruz?’, ‘Daha Büyük Yalanlara Zemin Hazırlayan Bazı Büyük Yalanlar Nelerdir?’ gibi soruları cevaplıyor.

Bağımsız entelektüel kişiliğinden hiçbir zaman taviz vermeyen Bauman, neoliberal kapitalizmin yandaşlarının, ‘yoksulların içinde bulundukları sefaletten kurtulmaları için zenginlerin daha zengin olması, daha az vergi vermesi gerekir çünkü bu durum hepimizin çıkarınadır.’ şeklindeki görüşlerinin yanlışlığını delilleriyle ortaya koyuyor.

Bauman, söz konusu görüşlerin dayandığı ve üzerinde uzun uzadıya düşünülmemiş varsayımların ve inanışların listesini sıralıyor ve tek tek ele alarak onların nasıl da yanıltıcı ve aldatıcı olduklarını gösteriyor. Bu kitap basit bir dille 75 sayfada çürüttüğü bu görüşlere, eşitsizliğin zenginleşme, gelişme nedeni olarak gösterildiği sömürü düzenine tokat gibi bir yanıt oluyor.

Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına Mıdır?

Çocuklara Deprem Nasıl Anlatılmalıdır?

Başa dön tuşu