HEYKELSANATTAN

‘Beşinci Element’ Maçka Sanatçılar Parkı’nda!

Contemporary Istanbul, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından bir ilk olarak gerçekleştirilen mimari konsept “CI Park”tan hareketle Maçka Sanatçılar Parkı’na yayılacak.

Beşinci Element Sergisi’nin küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman üstlenirken Şişli Belediye Başkanı Hayri İnonü’nün destekleri ile birlikle İstanbul’da bir park alanında ilk defa gerçekleşecek olan çağdaş heykel sergisi 13 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 12:30’da açıldı ve 19 Eylül’e kadar görülebilecek.

Beşinci Element Hakkında:

Empedocles’e gelene kadar antik Yunan düşünürleri dört maddeyi elbette söz konusu etmişlerdi. Tıpkı onlarda önceki büyük uygarlıkların, Babilonya ve Mısır uygarlıklarının dile getirdiği ve üstünde düşündüğü gibi. Kendisinden önceki düşünürlerin her biri dört maddeden birini öne çıkarırken Sicilyalı filozof dört maddeyi birden kavrıyor ve ilk kez onlara ‘kök’ adını veriyordu-rizomata.
Platon ilk kez onları element diye adlandırmıştı. Aristoteles ise beşinci elementi ekliyordu: ether/esir.
O günden beri ve çok daha öncesinden beri insan beşinci elemanı arıyor. Çağdaş felsefe, çağdaş popüler kültür bu elemanın ardında.
Açık havada düzenlenen bir sergi önce dört elemanı kuşatıyor: toprak, hava, ateş, su. 
Beşinci eleman heykelin kendisi. 
Heykel gerçekleştirilmiş olandır ve dört elemanın bireşimidir. Heykel zihinsel olandır, bizde ve heykelcide yaşayandır, ether’dir.
Ama sadece madde değildir heykel. Madde ve ötesidir: o nedenle ether’dir.
Ve heykel insandır. Maddeye bakan, maddeyi arayan, maddeyi çözümleyen insan. Fakat o insan kendisine ve tarihe, heykele ve ötesine de bakıyor.
Beşinci element toprağa, havaya, suya, ateşe ve insana, çağlar ötesinden gelen ve madde ve zaman ötesine geçen, devam eden serüvenle bir yüzleşme: bir hesaplaşma! 
Ve hepsinin ötesi: madde ve düş gücü!

Sanatçılar
Erdağ Aksel
Tony Cragg
Wim Delvoye
Osman Dinç
Jan Fabre
Genco Gülan
Jannis Kounellis
Günnür Özsoy
Johan Tahon

Jan Fabre, Otoportre
Tony Cragg, Kırmızı-Figür
Wim Delvoye
Erdağ Aksel, Prostitution 2

Başa dön tuşu