BİR SANATÇI BİR ESERSANATTAN

Bir Sanatçı Bir Eser : Deniz Aktaş ‘Bağımsız Değişken’

Sanatçı Deniz Aktaş çizim ve resimlerinde, kentlerin hafızasında yer eden travmaları insan ve mekân ilişkisi üzerinden irdeliyor.
Sanatçının büyük bir titizlikle betimlediği sahneler çetrefilli, derinlikli ve dağınık bir kentin binalarına kentsel dönüşümün, zorla tahliyenin, yıkım ekiplerinin ve hatta çatışmaların bıraktığı izleri taşıyor.

Deniz Aktaş
Bağımsız Değişken, 2018, kağıt üzerine mürekkepli kalem, 70×100 cm (Detay)

Deniz Aktaş, ‘Bağımsız Değişken’ olarak adlandırdığı çalışmasını şu şekilde açıklıyor:
“Yıkım ile doğa arasında kaybolan işler… Yok-yerler, yıkımların, yıkıntıların, molozların, süprüntülerin ve hafriyattan sayılabilecek çer çöpün “doğal” yollardan oluşmadığını, doğal olanın tıpkı yaşadığı ve ürettiği coğrafyanın değişmez yazgısı gibi, sürekli bir tahribat ve yeniden inşa ile “doğallaştığını” görüyoruz. Bu tahribatın ve karmaşasının üstüne gidiyorum ve anla(t)maya çalışıyorum. İnsan, birebir yaşadığı ya da tanıklık ettiği zamana ayna olur. Bu zoraki bir vicdan yansımasıdır. Yaşadığımız mekanların dokusundan tutun kültürel kodlarına varıncaya değin ne varsa onunla organik bir bağ kurarız. O bağın devam etmesi için orayı hatırlatacak ne varsa göstermeye çalışırız.”

Deniz Aktaş
Detay

“Yerin ruhu “mekan” ve “karakter” kavramlarına bağlı olarak anlaşılabilir. Yerin ruhunun görünür hale gelebilmesi için üç önemli değerin “tarih, kimlik, ve anlam” olması gerekiyor. Temelde, tarihi, kültürü olan “yer” ile tarihsiz, zamansız, yersiz, kimliksiz bir biçimde varolan yok-yerler arasında önemli bir ayrım vardır. Toplumların bulunduğu yerin ekonomik, coğrafi ve kültürel özelliklerine, iklimine, yapısal ve doğal çevresiyle ilişkilidir. Yok-yerleri görebilmemiz için yerin karakteristiğini ve anlamını kaybetmesi gerekiyor. 4 yıldır dünyayı saran bir kriz durumu mevcut. Ortadoğu’nun yıkılması ve inşası. Halen devam eden yıkımların sadece mekanlarının yıkımları ile ilişkili değil. Ekolojik tahribatın, bireyin kimliğini kaybetmesi, göç ve mültecilik gibi sorunlarla karşı karşıyayız.”

Deniz Aktaş

“David Harvey’ın Mekanın Meselesi kitabında 21. yy kentlerinin hızla değişeceğinden ve kimliksizleşeceğinden bahseder. Yaşadığı mekanın değişimi sadece toplum ile ilişikli değil siyasetin de ilişkili olduğunu biliyoruz. Siyaset her daim bir mekana ihtiyaç duyar. Doğrudan o mekan üzerinden ilerlemese de o mekan üzerinde hareket eder. Bunu Ortadoğu’da görebiliyoruz. Türkiye’de de.”

Deniz Aktaş Kimdir?

Deniz Aktaş

1987’de Diyarbakır’da doğan sanatçı, 2010 yılında Marmara Üniversitesi GSF Resim Bölümü’nü bitirdi. 2016’da Yeditepe Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Aktaş İKSV Cité Internationale des Arts rezidans programına katıldı.16. İstanbul Bienali “Yedinci Kıta” işleri sergilendi. Paris, Münih ve İstanbul’da grup sergilerine katıldı. Sanatçı, 2019-2020 tarihlerinde VKV Arter Müzesi Araştırma programına katıldı. İstanbul ve Diyarbakır’da yaşıyor ve üretiyor. Aktaş, 2021 yılında Phaidon Press tarafından yayınlanan Vitamin D3: New Perspectives in Drawing adlı kitapta yer alan 100 sanatçıdan biri seçilmiştir. Sanatçı, üretimlerini İstanbul’da sürdürüyor.

Görseller: Sanatçı izni ile
Fotoğraf kredisi: Kayhan Kaygusuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu