KÖŞE YAZILARIVeysel Boğatepe

Bulutların Üstündeki Özgürlük – Veysel Boğatepe yazdı…

Malik Bulut’un heykellerinin ikonografisi, kompozisyonu ve biçim dili, günümüz çağdaş sanatının bütünlüklü ve yetkin bir şekilde yorumlanabilmesini sağlıyor.

Antikiteden itibaren insanlık tarihiyle birlikte gelişen heykel sanatının evrim ve gelişme süreci, Buzul Çağından başlayarak Rönesans, Modernizm, Post-modernizm ve günümüz çağdaş sanat anlayışına değin uzun ve çetin bir yol izlemiştir. Skolastik felsefeden varoluşçuluğa ve post-modernizm kuramlarına kadar düşünce tarihinin tüm farklı akımlarının üzerinde etkisi olan heykel sanatı adına cumhuriyet dönemi öncesinde bir takım girişimlerde bulunulmuşsa da toplumsal bilinç, bu sanatın gelişip yaygınlaşmasına katkıda bulunulacak düzeyde değildi. Şüphesiz Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte halkın, heykel sanatını kabullenmesi ve benimsemesinin önünde en büyük engeli bugün olduğu gibi o dönemde de gerici unsurlar oluşturmuştur.

Kars’taki “İnsanlık Anıtı”nın ucube olarak nitelendirilip, parçalanarak çöpe atılmasıyla hafızalarımızda canlılığını koruyan heykeltıraş Mehmet Aksoy’un öğrencilerinden Malik Bulut da tıpkı ustası Mehmet Aksoy gibi heykel sanatının, kendi tarihi içindeki yerinin iyi ve doğru anlaşılması için mermeri, materyalleri döverek biçimlendirenlerden.

dav

Estetik biçimin metamorfik süreci

Mekân içi veya dışında üç boyutlu estetik biçimler yaratmayı amaçlayan, belirli nesne veya konuları betimleyen, hareket etmeyen kunt hacim ya da kütlelerin ötesinde Bulut’un eserlerinde felsefe ile tarihin, heykelin evrim süreci üzerindeki etkilerinin derin izleri var. Mermer ve metali kanat, kuş formlarıyla bütünleştirerek hafiflik kazandırdığı heykelleri, özgürlüğe açılacak olan her kapının veya pencerenin metamorfik sürecini anlatır. Kendine özgü bu çalışması ve ifade dili, heykelin var ediliş amacından yapılış sürecine, birbirinden bağımsız materyallerin bir araya getirilerek anlamlı bütün oluşturmasına değin lirik bir poetika dizini oluşturduğunu gösterir.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu sanatçının heykelleri özel koleksiyonlarda, üniversitelerde ve müzelerde yer alıyor. Açtığı 18 kişisel serginin yanı sıra dört sanat ödülü ve bir de T.C. Dışişleri Bakanlığı üstün hizmet ödülünü, genç yaşına rağmen sanat yaşamına sığdırmayı başarmış. Uluslararası Heykel Sempozyumu ile sanat fuarlarında da eserlerinin yer bulduğu Bulut’un heykellerinin ikonografisi, kompozisyonu ve heykelin biçim dili, günümüz çağdaş sanatının bütünlüklü ve yetkin bir şekilde yorumlanabilmesini sağlıyor.

Malzeme olarak seçtiği her nesne, obje ve materyale toplumsal gerçeklikle yaklaşıp biçimlendirdiği “Bulutların Üstünde” adlı sergisi, 07 Nisan 2018’e kadar Galeri Selvin‘de ziyaret edilebilir.

Veysel Boğatepe

Galeri Selvin
Dere Sk. No:3 Arnavutköy-Beşiktaş

Başa dön tuşu