Genel

Cogito’nun 100. Sayısı “Eleştiri Zamanı” Çıktı

Yapı Kredi Yayınları tarafından üç ayda bir yayımlanan düşünce dergisi cogito’nun 100. sayısı yayımlandı.
26 yıldan bu yana yayımlanan dergi, “düşünce üretimine, bilgiye ve bilmeye” yönelik talebi beslemeye, yaşatmaya ve sürdürmeye katkıda bulunmak, “düşünmenin pek gündemde olmadığı bir ortamda, bir düşünce dergisi olabilmek” amacıyla yayın hayatına başlamıştı.

“Yaralanabilirlik”ten “Feminizm”e, “Queer Kuram”dan “Kötülük”e, “Aristotelesçilik”ten “Deprem”e onlarca konuyu felsefi, kültürel ve toplumsal analizlerle temalaştıran ve hem dünyadan hem Türkiye’den yazarların katkılarıyla tartışmaya açan cogito dergisi, bir yandan da özel düşünür sayılarıyla Türkiye’nin düşünsel hayatını zenginleştirmeye katkıda bulundu.

Benzersiz bir kriz dönemine denk gelen 100. Sayı “Eleştiri Zamanı”, toplum eleştirisini ve bireyin özgürleşmesini odakta tutan ve güncelliğini hep koruyan eleştirel teori geleneğini ve eleştirel düşüncenin aciliyetini ele alan yazılardan oluşuyor.

Bu kritik dönemde Türkiye’de eleştirel düşünceyle daha yakın ve daha teferruatlı bir ilişki kurulmasına, düşünsel üretimin zenginleşmesine katkıda bulunması için hazırlanan sayının içeriği şöyle:

İçindekiler:

Cogito’dan

5 • Eleştiri Zamanı Söyleşi

10 • Volkan Çıdam – Kurtul Gülenç – Özgr Emrah Gürel – Zeynep Savaşçın: Gelenek ile Gelecek Arasında Eleştirel Teori

42 • Toros Güneş Esgün: Adorno’nun Evsizliği: Teori, Pratik, Güncellik

62 • Aykut Çelebi: Tek Yön, Birçok İhtimal: Walter Benjamin ve Berlin Konstrüktivizmi

97 • Umut Tümay Arslan: Mütesallitîn: Gelecekler, Melekler ve Paçavralar

123 • Cana Bostan: Zakhor Buyruğu ya da Benjamin’in Okunabilirlik Saati

140 • Zeynep Gambetti: Şimdiciliğin Eleştirisi: Zaman Algısı ve Kriz

152 • Adam Sitze: Eleştiride Felç Söyleşi

179 • Emmanuel Renault – Axel Honneth: Marksizm,

Toplumsal Felsefe ve Eleştirel Teori

186 • Werner Bonefeld: Eleştirel Teori ve Antisemitizm Eleştirisi:

İktisadi Bir Nesne Olarak Toplum Üzerine

206 • Warren Montag: Eleştiri Nasıl Etkili Olur?

218 • Robin Çelikateş: Epistemik Adaletsizlik, Döngüsel Etkiler ve

İdeoloji Eleştirisi: Toplumsal-Felsefi bir Perspektif

241 • Çiğdem Yazıcı: Hakikat Sonrası Duygular ve Eleştirel Düşünce

255 • Özen Nergis Dolcerocca: Bildung’u Savunmak Gerekir:

Aydınlanma ile Eğreti-Eğitim Arasında İnsan

266 • Robyn Marasco: Eleştirel Teori ve Siyasi Eğitim Arayışı

280 • Özgür Gürsoy: Anlam ve İşlev Arasında Eleştirinin Yeri:

Habermas, Foucault, Biz Tartışma

307 • Raymond Geuss: Bir Tartışma Cumhuriyeti

317 • Şeyla Benhabib: Jürgen Habermas’ın 90. Doğum Günü

321 • Raymond Geuss: Professor Benhabib ve Jürgen Habermas

327 • Şeyla Benhabib: Geuss’a Karşı: İkinci Bir Yanıt

330 • Martin Jay: “Liberal Fikir Hüküsüz Kaldı”

337 • Raymond Geuss: Önkabuller: Benhabib ve Jay’e Yanıt

343 • Martin Jay: Geuss, Habermas ve Akıldışının Gülü

349 • Stefan Gandler: Latin Amerika’da Eleştirel Toplum Felsefesi

Kriz Zamanlarında Echeverría’nın Katkısı

373 • Amy Allen: Adorno, Foucault ve İlerlemenin Sonu

Postkolonyal Zamanlarda Eleştirel Teori

396 • Charles W. Mills: Eleştirel Teoriyi Eleştirmek

414 • Arif Çamoğlu: Postkolonyal Teori ve Osmanlı Türk Emperyalizmini

Beraber Düşünmek: Hayalet İmparatorluğun Dünü ve Bugünü

Cogito 100 – Eleştiri Zamanı
Dergi Editörü: Şeyda Öztürk
Fiyat: 48 TL (KDV’den muaftır)  Sayfa: 436
YKY Cogito / Süreli Yayın – Felsefe

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu