KÖŞE YAZILARI

Elgiz Müzesi 16. Teras Sergisi Üzerine – Meliha Sözeri yazdı…

Elgiz Müzesi’nin gerçekleştirdiği Teras Sergileri kapsamında 16. Teras Sergisi’ne kadar 284 sanatçının 437 yapıtı sergilenmiştir. Müzenin 1500m2’lik açık sergileme alanında 2024 yılı Haziran ayında açılışı gerçekleştirilen Teras Sergisi’nin başlığı “Bir Düş’ün İzinde” olarak belirlendi. 16. Teras Sergisi için yapılan açık çağrıya 130 sanatçı, 147 eserle katıldı. Bu yıl, 40 sanatçının eseri Elgiz Müzesi terasında sergilenecektir. Her yıl aramıza katılan genç sanatçılarla farklı anlatım dillerini bir araya getiren teras sergileri, heykel sanatı için büyük bir birikim oluşturmaktadır. Sanat alanının bu birikiminden koleksiyonlara taşınan yapıtlar bugünün izini geleceğe taşımaktadır.  Bu yıl Teras’tan bakışımızı geçmişten gelen izi sürerek geleceğe, sanatçının düşleyeceği yeni perspektiflere doğru çeviriyoruz.

Elgiz Müzesi 16. Teras Sergisi Üzerine - Meliha Sözeri yazdı...

16. Teras Sergisi’nin başlığı “Bir Düş’ün İzinde”; sanatçıyı kendi üretim alanından görünürü taklit etmeyen, düşlediğini görünür kılan bir iz sürmeye davet ediyor. İz, anlam olarak geride bırakılanı ifade ederken; bellekte yer alan ya da bellekten silinmiş olan, kalemin yüzeyde bıraktığı çizgi; çizginin düzlemde oluşturduğu hareket, birçok yüzeyin bir araya gelmesi ile uzamda ortaya çıkan üç boyutlu form kavramları ile katmanlaşabilir.

Sanat tarihi boyunca gerçeklik ve yanılsamanın içerisinde sanatçının gözünden aktardığı dünya, modern sanatın düş gören çizgilerine, formlarına, renklerine yerini bıraktı… Algıladığımız dünyanın kendi bakış açımızdan yeni bir perspektif ile ortaya çıkan izdüşümüdür uzamda yer alan. “Bir Düş’ün İzinde”; gerçekliğin şiirselliğe dönüştüğü; düşlerin peşinden geleceğe bizi götürecek bir ütopyanın izini de sürmektedir. Farklı perspektiften bakıldığında “iz” çok boyutlu bir sözcüktür. “İz” zaman katmanlara ayrıldığında içerisinde geçmişe atfedilmeyen, geçmişten geleceğe doğru tam da şimdi ve burada var olanın tezahürüdür aynı zamanda. Geçmişte olan bir şeye atfedilmeyendir, kendi geleceğini inşa edendir. Derrida’nın “Différance” metninde belirttiği gibi; başlangıçsal ve sürekli bir sentez olarak yaşayan şimdiye sürekli olarak geri dönülen, kendi içine toplanan ve toplayan – tutulum izleri ve ileriye dönük açılımların bir sentezidir.

İz, aynı zamanda izini sürdüğümüz kavramın, formun yapısöküme uğratılarak yeni anlam alanları açmaktadır. İz, yol açandır; bellek ve anlam katmanlarına doğru…Tam da bu noktada düş gördürendir sanat yapıtında…

Elgiz Müzesi 16. Teras Sergisi Üzerine - Meliha Sözeri yazdı...

Bu bağlamda, Elgiz Müzesi 16. Teras Sergisi’nde sanatçıların sergilenecek yapıtları, bulunduğu mekanın fiziksel ve mekansal gerçekliği içerisinde sanatçının düşlerinin izini sürmeye yönlendirecektir.

Doç. Dr. Meliha Sözeri

Gençleri Hedef Alan Büyük Tehlike: Elektronik Sigara

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu