ETKİNLİKLER

F Sanat Galerisi Resim ve Heykel Karma Sergisi – ‘Temsil’

Nişantaşı’nda bulunan F Sanat Galerisi’nde Türk resim sanatının çok önemli sanatçılarının yapıtları sergilenecek. Ressam Halil Akdeniz, Özdemir Altan, Devrim Erbil, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin Koçan, Tülin Onat, Süleyman Saim Tekcan ve heykeltıraş Meriç Hızal ‘Temsil’ başlıklı bu sergide bir araya geliyorlar.

Bu serginin küratörlüğünü yapan Hülya Düzenli şöyle diyor;
“Sergimizin başlığını oluşturan ‘Temsil’ sanatın özellikle resim sanatının en çok konuşulan kavramlarından biridir ve genellikle ‘bir ifade aracı olarak’ karşımıza çıkar. Temsil, bir şeyin, bir durumun, bir olgunun yerine bir kimsenin ya da bir topluluğun verdiği yetkiyle davranma ya da bir şeyi belirgin özellikleriyle yansıtmak, simgelemek anlamlarına gelir.
Sanatın temsil boyutu, çok tartışılan bir kavramdır. Sanat disiplinlerinin hemen hepsi için sanatın tarihi neredeyse temsilin tarihidir. Bu durum, tarihsel süreçte hem farklı düşünce ve kültürlere ait bilgiler hem temsil biçimleri aracılığıyla işaret ettikleri gerçekliklerin yansımasıdır. Bu yansıma doğrudan doğruya görünenin kendisine bağlı değildir. Bugün temsilin kendisi, temsil ettiği şeyler hatta temsil edemedikleri üzerinden de okunan, pek çok göndermeyi bünyesinde barındıran bir kavramdır. Plastik sanatlar alanında temsil “gerçeklik” ile “anlatım” arasında kurulan bağları algılamamıza aracı olur. Verili bir gerçeklik olan nesne aracılığıyla ortaya konulan betimlemeler, temsilin kendisi olduğu kadar temsil ettiğinin hatta temsil edilenin de kendisidir. Anlatımı ortaya çıkaran imge ya da biçim; doğrudan ya da dolaylı olarak, simgesel olarak, kavramsal katmanlarla dolu soyut bir olgudur.
Dolayısıyla temsil kavramı temsil ettiği şey doğrultusunda bir nesneye bağlı olmayabilir. Sanatın zengin dili temsilin birçok biçimde ortaya konulmasına olanak sağlar. Sanatın temsil gücü kadar izleyicinin temsil algısı da bu kavrayışın bir parçasıdır. Postmodern süreçte anlamı sağlayacak olan izleyici olduğuna göre; temsil edilen kadar belki daha fazlası temsilin nasıl algılanacağına dayalıdır.
Artık temsilin sunum biçimleri kadar algı biçimleri de değişmiştir. Katmanlar artmış, kavramsal boyutta gelişmiş ve bireysel algılara dayalı bir nitelik kazanmıştır.
‘Temsil’ sergimiz işte bu bağlamda farklı sanatçıların yapıtlarının alt bağlamlarını, temsil edilenleri, yapıtların izleyicilerde oluşturacağı yansımaları yakalamamız içindir.
Sergimizde yer alan sanatçılar, kendilerinden aldıkları yetkiyle bizleri temsil etmektedirler. Onlar ortaya koydukları yapıtları, kişisel duruşları ve sanat yolculukları içinde varoluşlarıyla aynı zamanda Türk Resim Sanatı’nın onurlu temsilcileridir.”

Ressam ve heykeltraş toplam sekiz sanatçının yaklaşık 16 yapıtından oluşan serginin açılışı 9 Ocak 2019 / Çarşamba günü 16.30-19.30 saatleri arasında yapılacak.

F Sanat Galerisi
Valikonağı Cad. Akkavak Sk. Polat Apt. No:38/2
Nişantaşı-İstanbul

Giriş ücretsizdir.

Başa dön tuşu