ETKİNLİKLERSERGİ

KRANK Art Gallery’nin Yeni Sergisi: Par-ça-la-n-ma

KRANK Art Gallery, Aslı Işıksal ve Erdal Ateş’in “Par-ça-la-n-ma” başlıklı sergisine 12 Ekim – 10 Aralık  tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.
Sergide sanatçı Aslı Işıksal karışık teknik üretmiş olduğu heykelleri ile yer alırken, sanatçı Erdal Ateş ise tuval üzerine karışık teknik eserlerini galeri duvarına yerleştiriyor.
İki sanatçının bağımsız görsel anlatılar yaratma denemesi olan bu sanat projesinin
 karşılıklı yaratım süreci ve pratikleri iki sanatçının atölye buluşmaları, sohbetleri ile şekilleniyor.

Sanatçının görsel anlatı uğraşısında anlatının bir varlık/nesne olarak yaratım pratiğindeki kurgusal boyutuyla hemhâl olma hâli plastik yapıların, imgelerin doğasının bir sonucudur. Bir taş, kil, kâğıt, farklı fiziksel, kimyasal müdahalelere uğrarken, başkalaşırken özünü korusa da bambaşka evrelere, noktalara sıçrar ya da konumlanır. Bu durum teknolojik üretim ve sanatsal yaratım bağlamında benzerlik taşır. Bir kütük nelere gebedir: Bir masa, bir kayık, belki bir heykel… Sanatsal yaratımın özü her türlü müdahale üzerine kuruludur. Çoğu zaman içsel dürtülerle/müdahalelerle kurgulanır dışsal müdahale ile pratik sürece kavuşur.

Erdal Ateş_Akrilik cam kutu içinde elastik seramik, 47x35cm,2022

Yapmak-bozmak, yapmak-yok etmek sanatçıyı yaratım odağında deneyimlemeye götüren bir praksis. Bunun da temel itkisi, sezgi ve güdüler…
Görünmezi görme, “başkalaşacak olan”ın başkalaşımına bir yolculuk, bir tanıklık…
Her ne kadar yıkma, yırtma, kırma, bozma olumsuz çağrışımlar, demoralize edici duygulanımlar taşısa da sanatsal anlamda tüm bunlar bir bakıma olmazsa olmazdır, her şeyden önce bir yüzleşmedir. Bir anlatıyı yaratma sürecinde ve pratiğinde sanatçının kendisini sınamasına, gerçekleştirmesine giden bir yol(culuk). Balzac’ın Gizli Başyapıt’ı bu minvalde -yok edici ve de var edici-  içe, kendine, öznel bir yolculuktur.
Par-ça-la-n-ma sergi projesi iki sanatçının bahsi geçen olgu ve kavrama odaklanarak buradan hareketle bağımsız görsel anlatılar yaratma denemesidir. Bu sanat projesinin olgu, kavram, izlek bağlamında karşılıklı yaratım süreci ve pratikleri iki sanatçının atölye buluşmaları, sohbetleri ile şekillenmiştir.

Kim, kimi, ne neyi, kim neyi ya da ne kimi parçalıyor?
Parçalanan ne ya da kim?
Her parça bütünün bir örgeni, yongası mı?
Hangi parça hangi parçaya yakınlık duyar ona uzanır, ulanır, onlaşır?
Kim, ne, nereye ulaştı, nerede kalakaldı?
Neler yaşandı?

Tüm bunlar sonsuz bir boşluk…………………………………………….
Ey izleyen göz, ey görebilen göz sıra sende:
Boşluklar sana bakıyor……………………………………………………….

KRANK Art Gallery
Etiler, Le Méridien İstanbul, Cengiz Topel Cd. No:39
Beşiktaş-İstanbul

Aslı Işıksal_Uzak Yakın Serisi 1, 42 x 40 x 15 cm, karışık teknik, 2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu