KÖŞE YAZILARINevzat Yılmaz

Milliyetçi Ülkücü Hareket (2) – Nevzat Yılmaz yazdı…

Kadir Tosun’un kitabı “Milliyetçi Ülkücü Hareket”i incelemeyi sürdürüyoruz. Bu kitap, MHP’nin partiiçi ders notları biçiminde de rahatlıkla okunabilir. Kitabı ele alırken, aktarıcılık görevini bırakıp eleştiri oklarını Tosun’a yöneltmek istemiyorum.

Kitap, yıllar yılı dava adamı olan önemli bir kahramanın gözünden Soğuk Savaş Dönemi başarılı biçimde veriyor bana göre. Tosun ve içinde bulunduğu MHP, “Komünistler”in olağanüstü güç kazanması karşısında, vatanın elden gideceğini düşünüp “iş başa düştü” deyip, devlet adına, millet adına işe koyulmalarını bütün ve gerçek boyutlarıyla veriyor.

İlerleyen bölümlerde az da olsa Ülkücü Hareket’e eleştiri yöneltip, yol göstericilik de yapıyor, Kadir Tosun

Kitabın sonuna doğru; ülkücülerle komünistleri bir tutan devlete sitem de var. Eşsiz kaynak, bir zaman diliminde yer alan gençlik örgütlenmesini derinlemesine ele alıyor. Eğitimlerinin nasıl olduğuna ilişkin, örgütlenme tarzlarına ilişkin önemli ipuçları barındırıyor, kitap… Günümüzde hem MHP’de üst düzey görev almış, hem de diğer partilerde görev almış önemli adların ayak izlerini görmek de olanaklı “Milliyetçi Ülkücü Hareket”te…

kadir-tosun07Kadir Tosun, dinde reform öneriyor. Reform derken de Kur’anın değiştirilmesinden değil kafaların değiştirilmesinden sözediyor.

Bize göre İslam’ın temel meselesi dil meselesidir. Herkesin Kur’an’ı kendi dili ile okuyup anlamasıdır.” (Sayfa: 59)

Lider kimdir?

“Lider kendi grubunu yönlendiren, yöneten, sevk ve idare eden adamdır. O grup üyelerinden farklıdır. O bir toplum önderidir. Onun doğruluk, dürüstlük, kararlılık, ileri görüşlülük, cesaret gibi çeşitli karekteristik ve ayırt edici özelikleri vardr. Onun duyguları, sezgileri, çok güçlüdür. O yüksek ahlak ve karekter sahibidir. Kendi konusunda uzmandır. Normalden daha zekidir. Liderin temsil yeteneği vardır. O içinde bulunduğu grubun örnek aldığı, model seçtiği kişidir. Atatürk, Lenin, Mussolini, Hitler, Gandi, Mao bu cümledendir.” (Sayfa:61)

Türkiye NATO’ya nasıl girdi?

Bir lider olarak Alpaslan Türkeş’in biyografisi, Türkçülük davalarının başlaması ve kökenine ilişkin bilgiler verildikten sonra tabutluklara dikkat çekiliyor.

Almanya’nın savaşı kaybedeceği anlaşılınca, Rus korkusuyla milliyetçi aydınlar tutuklanmıştı. Daha sonra da NATO’ya girebilmek için benzer senaryolar uygulanmıştır. Mesela; bütün komünistler tutuklanmış ve işkenceden geçirilmiştir. 167 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştır. Ayrıca Kore’ye asker gönderilmiştir. Böylece ABD ikna edilmiş, NATO’ya girilmiştir.” (Sayfa: 64)

3 Mayıs Türkçülük Günü doğuyor

Tosun’un anlatımı ile; İkinci Dünya Savaşı’na Amerika’nın girmesiyle Almanlar Volga önlerinde durdurulur. Almanların savaşı kaybedeceği anlaşınca da Almanya’dan uzaklaşılır, ABD/İngiltere eksenine kayar Türkiye.

Türkiye’de eskiden beri dışlanan, horlanan, aşağılanan komünistler birden bire kıymete bindiler. Önemli mevkilere getirildiler. Üst makamlara atandılar. Ön plana çıkarıldılar. Türk milliyetçileri bu değişikliği hazmedemediler. Hüseyin Nihat Atsız, Başbakan Saraçoğlu’na art arda iki mektup gönderdi. Bu mektupları Orhun Dergisi’nde  yayınladı. Mektuplarda Türk Milliyetçiliği savunuluyor, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in Sabahatin Ali gibi komünistlere Bakanlıkta niye görev verdiği soruluyordu. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Ulus Gazetesi Başyazarı Falih Rıfkı Atay’ın telkinleriyle Sabahattin Ali, Nihal Atsız’ı mahkemeye verdi. İlk celse 26 Nisan 1944 günü Ankara’da görüldü. Hakimler duruşma sonunda mahkemeyi 3 Mayıs  1944 tarihine ertelediler. Türk Gençliği Hüseyin Nihat Atsız’a sahip çıktı. Mahkemeden bir gün önce, Osman Yüksel Serdengeçti Sabahattin Ali’yi dövdü. Ortam iyice gerildi. Mahkeme günü polis geniş güvenlik tedbirleri aldı. Ama izleyiciler yine de salonu doldurdular. Mahkeme salonunda büyük bir izdiham yaşandı. Hakimler ancak pencereden  içeri girebildiler. İzleyiciler Atsız’ı çılgınca alkışladılar. Bir sonraki duruşma 9 Mayıs’a ertelendi. Mahkemeden sonra, Türk gençliği Ulus’a doğru yürüyüşe geçti. Komünizm aleyhtarı gösteriler yapıldı, sloganlar atıldı. (Sayfa:71)

milliyetci-ulkucu-hareketArdından gerginlik sürdü. 19 Mayıs Nutku’nda İnönü’nün Milliyetçileri Irkçılıkla/Turancılıkla suçlaması üzerine tutuklamalar başladı. Bu dava 3 Mart 1947’de beraatle sonuçlandı. Tarihe “3 Mayıs 1944 Milliyetçilik Olayı” geçen olayı, milliyetçiler 3 Mayıs Türkçülük Günü olarak anmaya başladılar.

Ülkücülerin geçmişten günümüze örgütlenmelerini; dernekler, ocaklar düzleminde ele alan, yönetimde kimlerin yer aldığına ilişkin ayrıntılı bilgileri barındıran derli toplu başka bir çalışmaya ben rastlamadım. Bu kitap, aynı zamanda araştırmacılara da ışık tutuyor. Günümüzde tanıdık bir çok adı, bu dernek ve ocakların yönetiminde görüyoruz.  94. sayfadaki Ali Yurtaslan’ın adının karşısındaki !!! işareti dikkatimizi çekti. Bu ne ola ki derken, belleğimizde Ali Yurtaslan’ın davadan dönmüş bir ülkücü olduğu yer etmiş. Tosun merakımızı gideriyor. “Teşkilat ilk defa hata yaptı. Ali Yurtaslan konusunda yanıldı” demekle yetiniyor.

12 Şubat 1974 tarihinde MHP Gençlik Kolları Başkanlığı’na Ali Güngör seçilirken yönetim kurulu üyeliğine kitabın yazarı Kadir Tosun’un seçildiğini görüyoruz.

Gençlik Kollarında tanıdık bir ad: Muhammet Akgün

Kadir Tosun ve Muhammet Akgün
Kadir Tosun ve Muhammet Akgün

28-29 Kasım 1974 tarihinde Ankara’da Birinci Büyük Gençlik Kurultayı düzenlenir, Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na Ramiz Ongun seçilirken, yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenler arasında benim yakından tanıdığım köylüm, kapı komşum, akrabam Muhammet Akgün’ü görüyoruz. Demek ki Bilâl Amca’nın ben karayemişlerini gizli gizli yediğim, kiremitlerini kırdığım döneme denk geliyor bu olay.

Kadir Tosun’un Doktrin’i incelediği bölümün girişinde yazdıkları, bugün çoğu kişinin ortaya koyamadığı bir netlikte bağımsızlık sorununu ortaya seriyor:

Türk ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri’ne, Avrupa Birliği’ne, Uluslaraarası Para Fonu’na (IMF), Dünya Bankası’na kısacası uluslararası kartel ve tröstlere göbeğinden bağlıdır. (Sayfa: 103)

Bizim inancımıza göre emek kutsaldır. Çünkü, bütün mal ve hizmetler ancak emekle üretilebilir.” (Sayfa: 105)

Kitabı incelemeye devam edeceğim.

Nevzat Yılmaz

milliyetci-ulkucu-hareket

Başa dön tuşu