KİTAP

Mustafa Kemal’in Karlsbad’da Geçirdiği Günleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleminden çıkan Karlsbad’da geçirdiği günleri anlattığı kitap ‘Karlsbad’da Geçen Günlerim’ Kopernik Kitap tarafından tekrar yayımlandı.

1931 yılındaki tarih çalışmaları esnasından Çankaya’daki eski köşkün kütüphanesinde bulunan bu hatırat, bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından altı deftere kaydedilmiş günlüklerden oluşmaktadır. Atatürk’ün Karlsbad’da Geçen Günlerim şeklinde isimlendirdiği her hâliyle ilgi çekici bu metinler, Mustafa Kemal’in Karlsbad’da geçen günlerini, o günlerde bazı toplumsal meselelere bakışını, okuduğu bazı kitapları ve daha birçok hususta önemli, dikkat çekici ayrıntıları içeriyor.

Atatürk’ün Avrupa’ya uzun süreli son ziyareti tedavi amacıyla gittiği, bugünkü Çekya’nın Karlovy Vary kentinde bulunan kaplıcalara oluyor. Atatürk, burada bulunan Carlsbad Plaza’da bir aya yakın kaldı. Bu dönemi ayrıntılı bir şekilde hatıra defterine yazdı ve bu hatıralar, ilk olarak “Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları” adıyla yayınlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleminden çıkan bu nadide eser, yazılışından 100, ilk basımından 35 sene sonra Kopernik Kitap tarafından tekrar yayımlandı.

Kitaptan bir bölüm:
“2 Temmuz Salı – (…) Almanların bize memleketimizi İngiliz istilasından kurtarmada, yardımlarının derecesini mantıken meydana çıkarabiliriz. Benim bu hususta daima olumsuz sonuca varan kanaatlerim, Veliaht Hazretleri ile vuku bulan seyahatimiz münasebetiyle gerek İmparator ve gerek Hindenburg ve Ludendorf’la olan görüşmelerle pekişmiştir.

Bir devlet adamı, kendi insani hislerine tabi olarak devlet meselelerini halledemez, o salahiyete sahip değildir. Memleket, kimsenin malikânesi değildir. Yalnız, biz Türkler memleket ve milletin idaresini elimize aldığımız zaman, kendi şahsi davranışlarımızdaki cömertliği, devlet meselelerinin ecnebilerle hallinde düstur ediniyor, bir çocuk gibi aldanıyoruz.”

Bu kitaba KitapDevrimi.com’dan ulaşabilirsiniz: http://kitapdevrimi.com/magaza/kitap/tarih/karlsbadda-gecen-gunlerim-mustafa-kemal-ataturk/
Başa dön tuşu