KİTAP

OKUYAY Platformu’ndan Okuma Kültürünü Geliştirmekle İlgili Çözümler

OKUYAY Platformu, okuma kültürünü geliştirmekle ilgili sorunları, çözümleri ve önerileri paylaştı.

Haber: MELİKE BİRGÖLGE

OKUYAY Platformu’nun okuma kültürünü yaygınlaştırma çalışmalarının önemli parçalarından biri olan danışma kurulları, çalışmaları sonucunda tespit edilen sorunları, çözümleri ve önerileri, hazırladığı bir çalışmayla kamuyla paylaştı.

Sorunlar, çözümler ve öneriler, hem basılı hem de dijital olarak hazırlanan “OKUYAY Platformu Yasa/Yönetmelik Taslağı Çalışması: Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin Kamu Ne Yapmalı? Sorunlar – Çözümler – Öneriler” kitapçığında yayımlandı.

“Ebeveynler Kitap Seçiminde Çocuklarının Fikirlerini Sormalı”

Okuma Kültürüne Yönelik En Kapsamlı Proje: OKUYAY Platformu

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin OKUYAY Platformu, ülkemizde okuma kültürüne yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı projelerden biri.

OKUYAY Platformu’nun çocuk, K-12 ve Yetişkin hedef kitlelerine göre çalışmalar yapan üç danışma kurulu, çevrimiçi gerçekleşen OKUYAY Konuşmaları 10’da; okuma kültürünün yaygınlaştırılmasında engel teşkil eden sorunları, bunların çözümlerini ve bu yönde önerilerini paylaştı.

Konuşmacılarının arasında Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, danışma kurulu başkanları Dr. Melike Günyüz, Dr. Müren Beykan ve Nazlı Berivan Ak’ın da yer aldığı toplantıda, kurullardaki çalışma yöntemleri anlatılarak öne çıkan sorunların tüm gruplarda benzer olduğunu belirtilmişti.

Toplantıda üzerinde konuşulan tüm sorunlar, çözümler ve öneriler “OKUYAY PLATFORMU Yasa/Yönetmelik Taslağı Çalışması: Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin Kamu Ne Yapmalı? Sorunlar – Çözümler – Öneriler” kitapçığında yayımlandı.

10 MADDELİK YASA/YÖNETMELİK TASLAĞI ÇALIŞMASI

Hem basılı hem de dijital olarak hazırlanan “OKUYAY PLATFORMU Yasa/Yönetmelik Taslağı Çalışması: Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin Kamu Ne Yapmalı? Sorunlar – Çözümler – Öneriler” kitapçığında, danışma kurullarından çıkan sonuçlar ortak maddeler haline getirildi ve aşağıda ana başlıkları verilen sorunlara çözüm bulunması için 10 maddelik bir yasa tasarısı olarak paylaşıldı:

  1. Ebeveynlerin, bakıcıların, okul öncesi öğretmenlerin, aile büyüklerinin 0-6 yaş grubuna yönelik kitaplarla ilgili farkındalığının az ve “çocuk kitabı” tanımının yeterli olmayışı
  2. Kitaba erişim sorunu ve kitaptan haberdar olamama
  3. Zorunlu eğitim kapsamındaki kurumlarda kütüphanelerin yetersiz oluşu
  4. Okuma kültürü, okuma alışkanlığı, kitaba erişim vb. konularda düzenli anket ve veri eksikliği
  5. Araştırma kütüphaneleri, merkezleri, veri ve proje tabanı eksikliği
  6. Kitap üretimin en önemli paydaşları olan yazar, çevirmen ve editörleri yetiştirecek mesleki eğitim programlarının eksikliği
  7. Yazılı kültürün korunması ihtiyacı
  8. Öğretmenlerin okuma kültürü açısından eğitim ve farkındalık eksikliği
  9. Eğitim ve öğretim kurumlarının her sınıf seviyesinde, “okuma kültürü” dersi ve bilgi okuryazarlığı çalışmaları konması
  10. “Hayat boyu okuma”yı teşvik edici uygulamalara duyulan ihtiyaç

OKUYAY Platformu, danışma kurullarında görev yapan konusunda uzman kişilerle hazırlanan yasa/yönetmelik taslağı önerileriyle kamu otoritelerine, yerel yönetimlere ve toplumun her kesimine bir çağrı yapıyor.

Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasında engel teşkil eden tüm sorunlara çözümler bulunması için her türlü işbirliğine hazır olduğunu kamuoyuna duyuran platform, hazırlanan kitapçığı önümüzdeki günlerde kamu otoriteleri ve yerel yönetimlerle de paylaşarak resmi temaslarını sürdürmeyi hedefliyor.

Fantastik Kurgu, Çocuklar İçin Yararlı mı, Zararlı mı?

OKUYAY Platformu Hakkında

OKUYAY-Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu, ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını çalışma konularından biri haline getiren Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında alınan hibeyle kuruldu. OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.

Çalışmalarını, Türk Kütüphanecileri Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Belediyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla gerçekleştirecek olan OKUYAY Platformu; okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Türkiye’nin seçilecek 4 bölgesinde çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, yayıncılık paydaşlarıyla bir araya getirerek pilot uygulamalar yapacak. Proje sonunda hazırlanacak olan ‘Okuma Kültürünü Geliştirmeye Yardımcı Kılavuz’un ise bu alanda önemli bir başvuru kaynağı olması ön görülüyor.

OKUYAY Platformu, İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenlediği toplantılar ve etkinliklerle, okuma kültürünü geliştirmeye destek olabilecek STK, aktivist ve gönüllüleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Aynı zamanda platform bünyesinde kurulacak “Okuma Kültürü” konulu kitaplık ise araştırmacıların kullanımına açık olacak.

İki yıl sürecek projenin tamamlanmasının ardından OKUYAY Platformu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından sürdürülmesi hedefleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu