KİTAP

Türk Tarihinde İz Bırakan Kadınlar

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), “Türk Tarihinde İz Bırakan Kadınlar” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor.
Bu arşivlik çalışma, 
Türk tarihinin farklı dönemlerinde yaşamış ve tarihin akışına yön vermiş kadınların hayat hikâyelerini, hem sosyo-kültürel hem de tarihsel bağlamda inceliyor.
Türk kadınının tarih sahnesindeki yerini ele alan bu kitap, sizleri Anadolu’nun kadim topraklarından Orta Asya’nın sonsuz bozkırlarına, Osmanlı’nın kadim saraylarından Cumhuriyet’in aydınlık yıllarına uzanan bir zaman yolculuğuna davet ediyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın tarih kitaplığı, Okan Yeşilot ve Bihter Gürışık Köksal’ın yayına hazırladıkları “Türk Tarihinde İz Bırakan Kadınlar” kitabı ile genişlemeye devam ediyor. Kitap, Türk tarihinin farklı dönemlerinde yaşamış, zamanın akışını yönlendirmiş kadınların hayat hikâyelerini, hem sosyo-kültürel hem de tarihsel bağlamda ele alıyor. Her bir sayfasında tarih sahnesinde yer alan kadınların tarihin akışını etkileyen, dönüştüren ve şekillendiren güçlü karakterler olduklarını gösteriyor.

Tarihin akışını değiştiren Türk kadınları

Bu kadınlar, her zorluğa karşı mücadele eden, cesaretleri ve zekâlarıyla tarih yazan ve hayatın peşinden sürüklenen değil, hayatı peşlerinden sürükleyen kadınlar. İşte bu kitapta geçmişe uzanan bir yolculuğa çıkıp İslam öncesi Türk tarihi ve töresinde kadının sosyal statüsünden Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına katkı sağlayan Bâciyân-ı Rûm’a, Türk tarihinde kadın velîlerden modernleşme sürecinde Osmanlı kadınına değin pek çok çarpıcı gerçekliğe tanıklık edeceksiniz. Öyle ki Alay’ın taçsız kraliçesi Kırgız kadınlarının simgesi Kurmancan Datka’dan Uygur tarihinin meşhur kadın kahramanı Dilşad Hatun’a, Milli Mücadele döneminin sembol kadınlarından Şerife Bacı’dan Osmanlı’da musikinin en önemli kadın bestekarlarından biri olan Dilhayat Kalfa’ya, Buhara Melikesi Kabac Hatun’dan Türk-İslam tarihi boyunca anne ve kızlarımızın adlarını taşıyarak şerefyâb oldukları Hz. Hatice’den Hz. Fâtıma’ya, Osmanlı tarihinin en güçlü ve en etkili kadınlarından olan Hürrem Sultan’dan Osmanlı hanedanı mensupları arasında yetişen tek kadın şair Âdile Sultan’a, maarifperver bir Türk kadını olan Hanife Hanım Melikova’dan Rusya Türkleri arasındaki kadın hareketinin önderi Şefika Gaspıralı’ya, Aziziye Kahramanı Nene Hatun’dan II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi edebiyatının önemli temsilcilerinden Halide Edib Adıvar’a kadar Türk tarihinde iz bırakan kadınların hikayesini bu arşivlik çalışmada görebileceksiniz.

Alanında uzman akademisyenlerin çalışması

Zamana meydan okuyan bu özel kadınların tarihteki yerini yeniden değerlendiren “Türk Tarihinde İz Bırakan Kadınlar” adlı kitap, Latife Kabaklı Çimen, Başak Kuzakçı, Hülya Küçük, Hatice Çubukcu, Hava Selçuk, Ayşen Müderrisoğlu, Mustafa Sabri Küçükaşcı, Gülgün Uyar, Aynur Uraler, Aydın Usta, Erkan Göksu, Vedat Turğut, Arif Koray, İlyas Kemaloğlu, Alimcan İnayet, Nur Çetin, Okan Yeşilot, Elif Uzunağaç, İbrahim Ethem Atnur, Tülay Alim Baran, Esma Torun Çelik, Hülya Eraydın Argunşah ve Ali Tan gibi her biri alanında uzman akademisyenler tarafından kapsamlı bir perspektifle ele alınıyor. Eser, Türk kadınının figüran olmadığını, aksine tarihin akışını etkileyen, dönüştüren ve şekillendiren güçlü karakterler olduklarını gözler önüne seriyor.

Kitaptan

“Kadın, insanın yeryüzünde varoluşundan bu yana nesilleri devam ettiren ana unsurlardan biri olmuştur. Kadın sevgiyi, terbiyeyi, dili, dini ve bütün kültürü nesillere aktaran ilk öğretmendir. Kadının statüsü ve değeri her toplumun kendi inançları, değerleri, normları, kültürü ve hayat biçimi doğrultusunda farklı biçimde şekillenmiştir. Bütün bu algılar toplumların mitolojisine, destanlarına, efsanelerine, yazılı kaynaklarına, diline, müziğine, yapıtlarına, tutum ve davranışlarına yansımıştır. Her toplumun dilinde; kadınlarla ilgili ad, sıfat, hitap şekli, deyim ve atasözleri, çoğunlukla diğerlerinden farklıdır. Toplumun kız çocuklarına ve kadınlara karşı kullanmış olduğu dil, o toplumun bilinçaltıyla birlikte, kadın ve erkek algısını göstermesi açısından oldukça etkili bir veridir.”

Türk Tarihinde İz Bırakan Kadınlar
Bu kitaba buradan ulaşabilirsiniz: https://www.angekitap.com/urun/turk-tarihinde-iz-birakan-kadinlar-okan-yesilot-bihter-gurisik-koksal/

KÜNYE

Yayınevi: VBKY

Kitabın adı: Türk Tarihinde İz Bırakan Kadınlar

Kategori: Tarih

Editör: Okan Yeşilot & Bihter Gürışık Köksal

Proje Editörü: Ömer Uzunağaç

Sayfa sayısı: 504

Diyette Doğru Bilinen Yanlışlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu