KİTAP

Yapay Zeka Nasıl Bir Yaşam Vadediyor?

VBKY “Yapay Zekâ: Disiplinlerarası Yaklaşımlar”ı yayımladı

VakıfBank Kültür Yayınları, “Yapay Zeka: Disiplinlerarası Yaklaşımlar” kitabını okurlarıyla buluşturuyor.
Eser, yapay zekâyı teknik anlatımların ötesine taşıyarak herkesin anlayacağı bir dilde hazırlandı.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) “İnsan ve Toplum” serisine katılan “Yapay Zekâ: Disiplinlerarası Yaklaşımlar” eserini yayımladı. Berrin Küçükcan ve Banu Fulya Yıldırım tarafından hazırlanan eserde, her bir konu sektör uzmanları ve akademisyenler tarafından ayrı ayrı incelendi ve yorumlandı.

Alanında bir ilk olma özelliği taşıyan “Yapay Zekâ: Disiplinlerarası Yaklaşımlar”, yapay zekâ hakkında genel bilgilerin yanı sıra yapay zekânın dilbilim, bankacılık, sağlık, hukuk, kütüphanecilik, arşivcilik başta olmak üzere çeşitli alanlardaki uygulamalarına ışık tutuyor. Kitapta, Halise Şerefoğlu Henkoğlu, Türkay Henkoğlu, Nilüfer Alimen, Senem Öner Bulut, Ayşe Banu Karadağ, Muhammet Emin Gedikli, Mehmet Oytun Cibaroğlu, Serkan Yıldırım, Oğuzhan Serin, Bahattin Yalçınkaya, Canan Ergün, Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu, Mehmet Torunlar, Mehmet Altay Ünal ve Fahrettin Özdemirci yazılarıyla yer alıyor. Kitap, yapay zekânın ne olduğunu merak eden okurlara hem konuyla ilgili temel bilgileri sağlarken hem de yapay zekânın ortaya çıkışı ve farklı alanlardaki uygulamaları hakkında bilgi veriyor.

Kitabın birinci bölümü; “İnsan Odaklı Yapay Zekâ: İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Yapay Zekânın Kesişimi Üzerine Bir Değerlendirme”, “Yapay Zekânın Sosyoekonomik Etkileri ve Belirsiz Geleceği”, “Yapay Zekâ, Dil ve Çeviri”, “Makinelerin Öğrenebilmesi ve Günümüze Etkileri”, “Bankacılığın Yapay Zekâ ile Dönüşümü”, “Sağlıkta Yapay Zekâ Uygulamaları”, “Metaverse Yapılarında Mülkiyet Hakları ve Otantikliğin Sağlanması” konu başlıklarından oluşuyor. Eserin ikinci bölümünde ise, “Kütüphane Hizmetlerinin Dönüşümünde Yapay Zekânın (AI) Temel Unsur Olarak Kullanımı”, “Kütüphanelerde Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme Yaklaşımlarına Yönelik Bir Literatür Değerlendirmesi”, “Yapay Zekâ Neyim Olur?: Arşivleri Anlamadan Yapay Zekâyı Hayatımıza Dâhil Edebilir miyiz?”, “Yapay Zekâ Hâkimiyetinde Veri Merkezlerinin Varlığı” konu başlıklarına yer veriliyor.

Yapay Zeka Nasıl Bir Yaşam Vadediyor

Kitaptan

“İnsan bilgisayar etkileşimi ve yapay zekânın ortak bir zeminde değerlendirilmesinin yolunu açan bir diğer önemli gelişmenin de Endüstri 4.0 devriminin ardından günümüzde benimsenmeye başlanan Endüstri 5.0 yaklaşımının olduğunu söylemek mümkündür. Endüstri 4.0 üzerine kurulmuş ancak Endüstri 4.0’dan farklı olarak insan odaklılık, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık ana unsurlarının ön plana çıktığı bu yaklaşımda insan ile makine arasındaki iletişim ve etkileşime odaklanılmaktadır. Bu kapsamda Endüstri 5.0’da yapay zekânın optimizasyonu ile insan ile makine arasındaki ortaklık ve iş birliğinin artırılması, böylece makinelerin teknik gücü ve verimliliğinden yararlanırken sürece insan dokunuşunu dâhil ederek aynı zamanda insani değerlerin ve yaratıcılığın da önem kazandığı yenilikçi bir teknoloji geliştirme ve üretim modelinin oluşturulması hedeflenmektedir.”

Yayınevi:
VBKY

Kitabın adı:
Yapay Zekâ: Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Editör:
Berrin Küçükcan – Banu Fulya Yıldırım

Sayfa sayısı:
312

Berrin Küçükcan Kimdir?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik ve Psikoloji bölümlerinden lisans, Kütüphanecilik Bölümü’nden yüksek lisans, 2005 yılında da Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Çeşitli üniversite ve kurumlarda farklı görevlerde bulunduktan sonra 2021 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak göreve başladı. Yirmiden fazla ülkede incelediği kütüphane binalarını uluslararası ve ulusal yayınlar yapmak, seminerler vermek suretiyle mimarlar ve kütüphaneciler ile paylaşmaktadır. Hâlen kütüphane binası, sürdürülebilir mimarlık, çevre koruma, afet yönetimi konularının yanı sıra mobbing, tükenmişlik sendromu gibi iş sağlığı psikolojisi konularında da araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır.

Banu Fulya Yıldırım Kimdir?

Lisans derecesini 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden aldı. 2006-2021 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde çeşitli departmanlarda görev yaptı. 2021 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı ve aynı yıl İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde göreve başladı. Başlıca akademik ilgi ve çalışma alanlarını; dijital hastane, e-sağlık, mobil sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, sağlık bilgi sistemleri, yapay zekâ ve kütüphanecilik konuları oluşturmakta olup bu alanlarda çeşitli yayınları bulunmaktadır.

İlk Taşı Günahsız Olanınız Atsın – Elif Doruk yazdı…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu