ETKİNLİKLERSERGİ

Yunus Emre Erdoğan, ‘Nefes Almak’ İle SANATORIUM’da

SANATORIUM, Yunus Emre Erdoğan’ın ‘‘Nefes Almak’’ başlıklı üçüncü kişisel sergisine 22 Aralık 2023 – 10 Şubat 2024 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.
‘‘Nefes Almak’’, sanatçının malzemenin sunduğu olanakları ve kendi sınırlarını gözden geçirip boşluğun olası etkilerini yanına alarak özne-nesne, varlık-yokluk, iç-dış, ışık-gölge gibi ikilikler üzerine düşündüğü çalışmalarından oluşuyor.

‘‘Nefes Almak’’, Yunus Emre Erdoğan’ın işlerindeki şiirsel duyarlılığı daha derinden gösterirken tinsel deneyimin dünyayla kurabileceği ilişkilere yer veriyor. Sanatçı, tefekkürle gerçekleşen arayışlarla başka türlü bir estetik deneyime yönelerek kâinatta nefes alan varlıkların şiirsel dışavurumunu gözetiyor. Ontolojik ve tinsel arayışlardan kendiliğe ve dünyaya ait bir yörünge çizerken nefes almakla nefes nefese kalmanın sınırında olası boyutları deneyimleme imkânı sunuyor. Erdoğan, sergide yer alan çalışmalarında beyaz kâğıdın yüzeyiyle kurduğu temasta ortaya çıkan çizgileri sonsuz sayıda nefesin sonsuz sayıda nefes alıp verişi olarak gösteriyor.

Yunus Emre Erdoğan tinsel arayışları için otomatik – soyut desenlerinde boşluğun titreşimlerini görünür kılıyor. Kendiliğinden ve rastlantısal bir şekilde gerçekleşen soyutlamalarda “görünmeyen kuvvetler” boşlukla birbirine temas ediyor. Boşluk herhangi bir forma ve temsile indirgenmeyerek ama salt boşluk olarak da kalmayarak kendini dışa vuruyor. Sanatçı, katmanlardan oluşan beyaz bir kağıtla ne yapılacağı sorunu üzerine giderek boşluğun sonsuz olasılıkları açığa vurması için dolu kağıda müdahale ediyor. 

Yunus Emre Erdoğan’ın bir şeyleri gizleme veya örtme çabasıyla görünenin ardındakini görmeyi kışkırtma arzusu “Nefes Almak” sergisiyle kendisini gösteriyor. Sergi, metafizik arayışlara ve yokluğa bir gönderme yaparken her şey bir bütündür kavrayışını soyut dışavurumsal bir şekilde ifade ediyor. 

Açılış 
22 Aralık 2023, Cuma
Saat: 18:00 – 20:00

SANATORIUM
Kemankeş Mahallesi Mumhane Caddesi No:67/A
Karaköy – İstanbul

Giriş ücretsizdir

Yunus Emre Erdoğan Kimdir?

Yunus Emre Erdoğan (1988, İzmir) çalışmalarında, bakışını mekân ve nesnelere yöneltir. Sanatçının resimlerinin ele aldığı konular arasında gözü oyalayan detaylar, ışık ve boşluk bulunur. Ağırlıklı olarak füzen kullanarak oluşturduğu çalışmaları dingin olduğu kadar gerilimli bir atmosfere sahiptir. Erdoğan çalışmalarındaki detaylardaki mekânsal öğelerin biçimselliğinden zaman zaman sıyrılarak, indirgemeci bir tavır sergiler.
Yunus Emre Erdoğan, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde tamamladı (2011). Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim bölümünde Yüksek Lisans programına devam etmektedir. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

İmplant Kullanım Süresi İnsan Ömrü İle Yarışıyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu