ETKİNLİKLER

F Sanat Galerisi Resim Sergisi – Filiz Hatipoğlu ‘Zaman Bükülmesi’

Filiz Hatipoğlu  ‘Zaman Bükülmesi’ adlı kişisel sergisiyle  28 Kasım’da F Sanat Galerisi’nde İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçı “ZAMAN BÜKÜLMESİ” sergisinde Türk Sanatı’nın önemli mimari ögesi olan kubbenin, zaman-mekan ilişiğindeki; zaman-mekan ve hareketin birbirinden bağımsız olmayışının temsilini yansıttığını belirtirken;
”Zaman kavramında, imgesel olarak verilen kaligrafik etkili desen anlayışında, zaman-mekan ve hareket izafiyetinin geçmişi, şimdisi ve geleceği konu edilirken aslında hep anların varoluşuna yani şu ana sabitlenir.  Cisim zamanla, zaman cisimle, mekan hareketle, hareket mekanla ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağımlıdır. Bunlardan hiç biri müstakil değildir. Tıpkı güneşin dünyayı yörüngesinde tutabilmek için mekanı bükmesi gibidir.
Sonsuz gibi görünen zaman paradoksunun, aslında kendi ekseni etrafında dönmesinin yanılsaması olduğunun, zaman- mekan ve hareketinin zaman bükülmesinin sonucu, kaligrafik olarak resimlerde verilir. Eski zamanlarda ve birçok efsane ya da mitlerde, zaman kavramı kuyruğunu yakalamış -ısırmış yılan olarak tasvir edilirdi. Bu duruma göre, zamanın başlangıcı veya sonu yoktur. Sürekli hareket halindedir. Geçmiş-şimdi-gelecek bu çemberin üzerinde yer alır. Hareket ,zaman ile izafidir. Dolayısıyla mekanlar da zamandaki hareketin sonucu olarak bükülme eğilimindedir.” diyerek  eserlerini tanımlıyor.

Açılış Kokteyli: 28 Kasım 2018 Saat: 16.00-20.00

F Sanat Galerisi
Valikonağı Cad. Akkavak Sk. Polat Apt. No:38/2
Nişantaşı-İstanbul

Giriş ücretsizdir.

Filiz Hatipoğlu Kimdir?

1964 Kastamonu’da doğdu.

2006 ‘da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne girdi ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Çini Ana Sanat Dalı’ndan 2010’da dereceyle mezun oldu.

Sabancı Sanat Ödülünü aldı. MGSÜ’den onur ödülünü kazandı.

2010’ da başladığı Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümünde yüksek lisans yaptı. Yüksek onur dercesiyle mezun oldu.

Halen aynı üniversite de doktora programına devam etmektedir.

Kendi yaşanmışlığından yola çıkan ve geçmiş- şimdi -gelecek ilişiğini paradoksal bir anlayışla yorumlayarak, medyumlarla tuvaline aktarır.. Yaşanmışlığın izleri, onun resimlerinde farklı dokularla iz sürerken kaligrafinin derinden gelen benliğiyle ortaya çıkar.

Yazgı Paradoksu,  nedensel bir döngü , diğer bir deyişle kapalı zaman döngüsü olması nedeniyle bir zaman yolculuğu paradoksudur. Zamanda, yazan ve önceden tayin eden arasında başlayan ilişik, zamansal bir paradoks oluşturur. Kısaca, önceden yaşanan olay daha sonra yaşanacak iki olayın nedeni olur veya zaman yolculuğuyla iki olay bir olayın nedeni olur. Işte bu bağlamda Filiz Hatipoğlu’nun işlerinde Yazgı Paradoksunun izleri sürer. Bu içiçe geçmişlik duygularının, deneyimlerinin etkisiyle bir döngü oluşturur.

Prof. Dr. Zahit Büyükişleyen, Prof. Dr. Ergin İnan ile resim , desen ve gravür, Sinan Demirtaş , Mustafa Karyağdı atölyelerinde serigrafi ve litografi baskıları yaptı.

Kemal İskender Resim Atölyesi

Prof. Dr. Sitare Turan Bakır çini atölyesinde tasarım ve uygulama yaptı.

Hayrettin Sönmez Atölyesine 1998-2005 yıllarında devam etti.

Yurtiçi ve yurtdışında sergi ve sempozyumlara katıldı. Yurtdışında ve yurtiçinde özel koleksiyonlarda işleri bulunmaktadır. Kişisel ve karma sergileri bulunan Filiz Hatipoğlu, Lebriz sanatçısıdır.İDGSA üyesidir.

Sempozyum ve Katılımlar

2017 Uluslararası Çoruh ‘Erzurum-İspir Müze Kurulumu ‘ Plastik Sanatlar Çalıştayı

2017 Uluslararası Gaziantep Belediyesi Kadın Sanatçılar Çalıştay ve Sergisi

2017 2.Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

2017 İFAS Selçuk Üniversitesi Uluslararası Sanat Sempozyum ve Sergisi

2017 Esmer Erdem Sanat Galerisi, Adress İstanbul

2016  Art Suites Gallery Sanat Çalıştayı

2016 Filiz Hatipoğlu Workshop, Galeri Eksen, Balat

2015 İFAS Selçuk Üniversitesi Uluslararası Sanat Sempozyum ve Sergisi

2015 UKKSA Uluslararası Sanat Çalıştayı

2015 Art Workshop, Kalkan-Kaş Uluslararası Sanat Çalıştayı

2014 Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Sanat Çalıştayı

2013 Art Suites Gallery Sanat Çalıştayı
2011 Odessa Uluslararası Resim Çalıştayı ve Sempozyumu Katılımı
2011 Selçuk Üniversitesi Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Konya
2011 25 Artiste -125 Current Modern Expression İtalya, Lecce

2011 Ege Üniversitesi 4.Uluslararası Egeart Sanat Günleri ,İzmir

Bildiriler

Sanat Tarihinde Ekspresif Eğilimler

Şimdiki Zaman Aslında Kitsch Midir?

Gözlem, Deneyim, Düşünme, Uygulama

Görsel ve Yazılı Medyanın Sanatla Etkileşimi

Sanat Yapıtlarında Estetik Bağlamında Suskunluk ve Muhakeme

Ödüller

2011 Küçükçekmece Belediyesi Resim yarışması sergileme

2010 Sakıp Sabancı Geleneksel Türk Sanatları başarı ödülü

2010 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi onur ve başarı ödülü

2005 Üsküdar Belediyesi resim yarışması ikincilik ödülü

Seçilmiş Kişisel Sergiler

2018 ‘Zaman Bükülmesi’, F Sanat Galerisi, İstanbul

2015 Yazgı Paradoksu; Şimdiki Zaman, Sakarya Sanat Galerisi, Sakarya.

2015 Şimdiki Zaman Aslında Kitsch Midir? 2015 İstanbul Artist ve Sanat Fuarı Tüyap, Galeri Eksen.

2015 Yazgı Paradoksu, Mim Sanat Galerisi, Şeli Art Projet, İstanbul.

2014 Şimdiki Zaman ; Cam Masamın Üstü, Galeri Eksen, İstanbul.

2014 Filiz Hatipoğlu Resim ve Baskı Sergisi, Bodrum, Vefa Sanat Galerisi, Bodrum.

2014 ‘biraz senden , biraz benden’ Sergisi, Ramada Sanat Galerisi İstanbul

2013 ‘biraz benden, biraz senden’ sergisi,Tayyare Kültür Merkezi, Cemal Nadir Sanat Galerisi, Bursa.

2013 Zamansız sergisi, Ortaköy Sanat Galerisi- Ortaköy Kültür Merkezi , İstanbul

2012 Tepe Art Auction&Gallery ‘Yaşanmışlığın Düşleri’ Kişisel sergi İstanbul

2005 ‘Kadın ve Çiçek’ Kişisel sergi    Nişantaşı Star M. , İstanbul.

Sanatçı ayrıca. yurtiçi ve yurtdışında birçok sanat fuarı, erkinlik, bianel ve karma sergilere de katıldı.

Etiketler
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı