ETKİNLİKLERKENT & MİMARİ

Kentsel Arkeoloji Çalıştayı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ortaklaşarak bir Kentsel Arkeoloji Çalıştay’ları dizisi başlatıyor.

Bu çalıştayların amacı, “kentsel arkeoloji”nin kent içinde yapılan denetimli kazıların ötesinde, kentin tarihsel gelişimini anlamaya çalışan, arkeolojik varlığın nasıl korunacağına, nasıl sergileneceğine, kent mekânına ve planlamasına nasıl katılacağına odaklanan bir alan olarak gelişiminin sağlanmasıdır. Çalıştayda üç disiplinin de katılımı ile kentin arkeolojisinin nasıl ele alınacağı üzerinde ortaklaşan bir dil oluşturulması hedeflenmektedir. Çalıştay programına, saha çalışmalarına katılım için ön kayıt formuna ve diğer detaylara kentselarkeoloji.org adresinden erişebilirsiniz.

”Kentin arkeolojisi, yalnızca kentte yapılan denetimli kazılar değil, bu kazılarda ve tarihi belgelerde çıkan bulguların, kent mekânına, kentin ve kentlinin belleğine ve hatta gündelik yaşantısına katılmasıdır. Yakın zamanda yaşanan son derece hızlı kentsel dönüşümlerin ve mimarlık alanından gündeme getirilen tabula rasa söylemlerinin kent belleğinde yarattığı tahribat karşısında, kentin arkeolojisinin önemi artan bir gündem haline getirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Modern kent ve kent insanının giderek düzleştirilen zaman algısının ve belleğinin yeniden açılarak zenginleştirilmesinin ancak bu yolla, tarihi ve arkeolojik bulguların araştırılması ve tüm kamuya sergilenmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz.”

30 Kasım 2018, 09.30 -18.00
Taşkışla, İTÜ Mimarlık Fakültesi 109 Nolu Salon

1 Aralık
Çalışma sahaları

2 Aralık
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi No:31 Karaköy/Beyoğlu-İstanbul

Etiketler
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı