ETKİNLİKLER

Mixer Arts Proje Sergisi – ‘Gözlemlenir Gerçekler’

Mixer, 20 Ocak – 1 Mart 2017 tarihleri arasında 5 farklı sanatçının kişisel projelerinden oluşacak olan bir sergiye yer veriyor.

Sanatçılar: Mutlu Aksu, Eren Bayrak, Irmak Canevi, Özcan Saraç, Ezgi Tok

Mutlu Aksu, işlerinde, içinde aslında bir ölçü birimi barındırmayan doğanın kendisinden malzemeler kullanıyor. Sanatçı, değişen doğal çevrenin sınırları, formları, insan üzerinde yarattığı algı gibi değişkenler üzerine odaklanarak, bu bağlamda ürettiği çalışmalarında doğanın kendisi ve onun temsillerini oluşturan kavramları tekrardan bir sorgulama süreci içerisine giriyor.

Eren Bayrak, işlerinde çoklu üretim için geliştirilen görsel algılama biçimlerini sorguluyor. Çoğunlukla görsel medyadan toplamış̧ olduğu hazır imgelerin kompozisyon ve grafik değerleriyle oynayarak bu imgeleri manipüle eden ve farklı bir bağlama yerleştiren sanatçı özgün konumlarından koparılan bu imgeleri farklı medyumlar kullanarak yeniden inşa ediyor ve yeni anlamlar yaratıyor. Bu açıdan kitle iletişim araçlarının holografik yansımalarına göre şekillenen görsel gerçekliğimizi sorguluyor.

Irmak Canevi’nin heykel çalışması, mekanı tanımlayan duvarlara mesafeli duruşuyla beraber iki farklı yüzeyinde kurgulanan zıt işlemleri ayakta tutan, mimari işlevlerinden arındırılmış bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Duvarı delip geçen demir çubuklar üzerinde kurgulanan denge oyunlarıyla yapının ön yüzündeki hafiflik yansıtılırken arka yüzünde ağır bir hesaplaşma gizleniyor. Karşıt unsurların dengesi ile yaşanan akrobasinin benzeri duvara yerleştirdiği çizimlerle de devam ederek bütünsel bir yaklaşım içerisinde bölünüyor.

Özcan Saraç, interaktif ses yerleştirmesi ile algılanamayan olanı algılanabilir kılmaya yönelik araştırmalar yaparken, insanın çok yönlü algılama becerisini yorumlayan bir deneyim yaratıyor ve insanın bilinç düzeyini bu farklı algı sistemleri üzerinden sorguluyor. Algılanamayacak kadar uzun ve büyük bir asal sayının, algılanma biçimini değiştirerek onu bir sese dönüştüren sanatçı, bu sayıyı, kendi deneyimleyebileceğimiz, dolayısıyla idrak edebileceğimiz bir hale getirirken, insanın hayal etme ve idrak etme biçimlerini sorguluyor. Gerçekliğimizin bir parçası haline getirdiğimiz veya getiremediğimiz unsurların yapısını betimlerken, aynı zamanda ‘insan’ sistemini irdeliyor.

Ezgi Tok, sergiye ve mekana özgü olarak ürettiği işinde, karıncanın belirli uzunluktaki duvar boyunca kat ettiği yolu baz alarak karıncanın o mesafeyi tamamlayışını kayıt altına alıyor. Sanatçı, karıncanın performansı sırasında attığı her adımı bir değer olarak kabul ediyor ve bunun sonucunda ortaya çıkan birimleri yeni bir ölçü değeri olarak kullanarak duvarı yeniden tanımlıyor.

Sanatçı, santimetre-değer-biçiminden oluşan gerçekliğin önüne bir cetvel gibi karıncayı koyarak, fiziksel niceliklerin ifade edilmesinde kullanılan standart bir ölçü ile düzensiz, ölçüsüz, an’a özgü sistemi karşılaştırıyor ve bu iki gerçek unsurunun karşılıklı birbirlerini değerlendirmesine aracılık ediyor. Ölçen ve ölçme aleti (ölçme sistemleri) arasındaki ilişki yeniden ele alınıyor.

  • Tarih: 20 Ocak 2017 Cuma – 01 Mart 2017 Çarşamba
  • Açılış: 20 Ocak 2017, 18:30

Mixer Arts
Sıraselviler Cad. No: 35, 2. Bodrum Kat,
Beyoğlu-İstanbul

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı