SANATTAN

SAHA’dan Destek Fonu Alacak İnisiyatifler Belli Oldu

SAHA Sürdürülebilirlik Fonu kapsamında bağımsız sanat inisiyatiflerine yapılan açık çağrıya 8 kentten gelen 33 başvurunun sonucu belli oldu.

Pandemi döneminin olumsuz etkilerini göz önüne alarak fona ayırdığı kaynağı artıran SAHA, Türkiye’den 5 farklı kentte ve dijital mecrada faaliyet gösteren 10 bağımsız sanat inisiyatifine 15.000 TL-30.000 TL arasında toplam 192.000 TL net fon sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda aynı fondan yararlanan 5533, AVTO, Loading, NOKS, Orta Format ve Performistanbul’a pandemi sürecinde de desteğini artırarak devam ettirmeyi gerekli gören SAHA, İzmir’den iki ayrı inisiyatife ve ilk kez Antalya ve Mersin kentlerindeki inisiyatiflerin programlarına destek oluyor. Fon kapsamındaki inisiyatiflere yıl boyunca ihtiyaçları doğrultusunda birbirleriyle iletişimde olmaları, yeni bağlantı ve işbirlikleri araştırmaları için yardımcı olunuyor.

2021 yılı boyunca fondan yararlanması planlanan bağımsız inisiyatifler:

•5533 (İstanbul)
•Are Projects (Antalya)
•AVTO (İstanbul)
•Çözümsel Sanat Topluluğu (Mersin)
•Darağaç (İzmir)
•Kendine Ait Bir Oda (İzmir)
•Loading (Diyarbakır)
•NOKS (İstanbul)
•Orta Format (Dijital)
•Performistanbul (İstanbul)

SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu 

Türkiye’de bulunan ve kâr amacı gütmeyen bağımsız sanat inisiyatiflerinin gelişimine katkıda bulunmak, kamuya açık program ve etkinliklerinin sürekliliğini desteklemek amacıyla SAHA Derneği tarafından 2014’te kuruldu. SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu, 2014-2015 yılında 5533, Pasaj ve Torun; 2015-2016’da Apartman Projesi, BAS, m-est, Torun ve Videoist; 2016-2017’da Corridor Project Space, MARS, Orta Format, Space Debris ve TOZ Artist Run Space; 2017-2018’de Loading, MARS, OJ, Orta Format ve Tasarım Bakkalı tarafından kullanıldı. SAHA, 2018-2019 döneminde fonun kapsamını genişleterek 5 farklı kentte faaliyet gösteren AVTO, Hayy Açık Alan, Loading, NOKS, Performistanbul, sub ve Torun’a toplam 100.000 TL’lik kaynak sağladı. 2019-2020 döneminde ise 5 farklı kentte ve dijital mecrada faaliyet gösteren A4 Açık Sanat Alanı, AVTO, Eldem Sanat Alanı, Karantina, Loading, Orta Format, Performistanbul ve sub’a toplam 120.000 TL’lik desteği paylaştırdı.

Ayrıca SAHA, görsel sanatlar alanında faaliyet gösterip üretim süreci Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilenen projelerini tamamlamak ya da bu dönemde ortaya çıkan konu ve sorunları ele almak isteyen sanatçı ve kolektiflere destek sağlamak üzere duyurduğu SAHA Sürdürülebilirlik Fonu: Covid-19 kapsamında 8’i sanat inisiyatifi ve kolektifi olmak üzere 21 farklı sanat projesine destek sağlıyor.

2020-2021 Destek fonunu alacak inisiyatifler hakkında

5533 (İstanbul)

2007 yılında Nancy Atakan ve Volkan Aslan tarafından kurulan 5533, sanat bağlamında alternatif modeller oluşturmaları için sanatçıları ve farklı disiplinlerden, mesleklerden, geçmişlerden insanları bir araya getiriyor. İş birliği, tartışma, etkileşim ve paylaşıma dayalı güncel sanat projelerine alan açıyor ve katılımcıların, başarısızlık endişesi duymadan deney yapabilecekleri bir ortam sağlamayı önemsiyor. 2021 yılında, görsel sanatlar alanında süreklilik gösteren iki genç sanatçıya, Can Küçük ve Meltem Sarıçiçek’e, yıl içindeki projeleri yürütmeleri için anahtar teslim etmeyi planlıyor. İkili, davet edecekleri sanatçılarla ve süreç içinde danışacakları profesyonellerle birlikte “koruma/korunma” ve “şiddet” konularını işleyecekler.

http://imc5533.blogspot.com

Are Projects (Antalya)

are disiplinler arası bir çalışma alanı olarak 2019’da Antalya’da faaliyete geçmiş kar amacı gütmeyen bir açık alandır. Çok fonksiyonlu bu oluşumun hedefleri arasında sanatın işlevlerini sorgulamak, diyaloğa yönelmek, proje ve işbirliklerini teşvik etmek yer alır.

are açık kütüphanesi, sanatçılara sağladığı üretim ve sergileme alanı, düzenlediği konuşma serileri ve güncel etkinlikleri sayesinde kısa sürede bölge için çok fonksiyonlu bir yapı haline geldi. Bu zamana kadar grup sergileri, sanatçı konuşmaları, kâr amacı gütmeyen oluşumlara yaptığı ev sahipliği ile 10’dan fazla etkinlik düzenleyerek toplamda 5000’e yakın kişiyle etkileşimde bulundu. Yaklaşık 400 m2 bir alandan oluşan are etkinliklerin dışında bölgedeki genç sanatçılara işbirliği desteği ve Antalya’yı ziyarete gelen sanatçılara da açık stüdyo sağlamaktadır. Antalya’daki yerel üreticilerle de etkileşim içinde kalarak, sanat pratikleriyle farklı alanlar arasında diyalog kurulmasını sağlamaktadır.

http://areprojects.co/

AVTO (İstanbul)

AVTO araştırma ve sanat pratiği içinde deneysel yöntemler ve bilimsel anlayışı teşvik etmeyi amaçlar. Güncel bilgi kültürüne dair kritik eğilimleri araştırır. Programlarında bilgi üretimine yönelik öznel yaklaşımlardan yararlanır. AVTO eleştiri ve etkileşim vasıtasıyla dönüşen açık, değişken ve çok biçimli bir kurum modeli oluşturmayı hedefler. AVTO’nun faaliyetleri araştırma projeleri ve sanat üretimlerinin tasarım, sunum ve belgeleme süreçlerinden beslenerek geliştirdiği programları ile birlikte çeviri ve yayıncılığı da kapsar.

www.avtoonline.org

Çözümsel Sanat Topluluğu (Mersin)

Çözümsel Sanat Topluluğu’nun çözümsel sanat etkinlikleri, 2018 yılından bu yana topluluğun sürekli-belirli katılımcıları Şeref Erol ve Elif Kılıçdoğan tarafından geliştirilmekte olan ve Sanat Tanımı Topluluğu’nun kavramsal sanat etkinliklerinin formuna doğrudan gönderme yapan etkinliklerdir. Çözümsel Sanat Topluluğu’nun kuruluşu, tarihsel olarak Metin ve Çözümsel Sanat Atölyesi’nin sonlandırılmasıyla başlamıştır. Metin ve Çözümsel Sanat Atölyesi, Sanat Tanımı Topluluğu’nun kavramsal sanat etkinliklerinin üniversiter ortamda karşılığının oluşturulabilmesi amacıyla, Şeref Erol tarafından 2013-14 akademik yılı içerisinde, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde seçmeli atölye olarak kurulmuştur. Üniversiter düzeydeki etkinliklerini 2018 yılına değin Elif Kılıçdoğan’ın asistanlığında sürdüren atölye, aynı yıl içerisinde atölye dışı etkenler (ilgili üniversitenin geleneksel sanat anlayışı) dolayısıyla sonlandırılmıştır. Ardından söz konusu etkinlikler kent (Mersin) düzlemine taşınarak (sivilleşerek) Çözümsel Sanat Topluluğu adı altında devam ettirilmeye başlanmıştır. Çözümsel Sanat Topluluğu’nun çözümsel sanat etkinlikleri ile doğrudan gönderme yaptığı sanat yaklaşımı, Sanat Tanımı Topluluğu’nun kavramsal sanat etkinliklerinin sanat yaklaşımıdır. Bu yaklaşım: “Sanat, felsefe, bilim, mantık ve matematik alanlarına dayalı düşünsel bir etkinliğin, oluşturulan betik, görüntü ve ses ögeleriyle çeşitli nesneler içeren ‘yerleştirmeler’ içinde, belirli bir uzamda, belirli bir zamanda, katılımcılarla birlikte, gösterisel bir tarzda, sanat olmak bakımından gerçekleştirilmesi” biçimindeki özgün sanat yaklaşımıdır.

Darağaç (İzmir)

Darağaç, İzmir Umurbey Mahallesi içinde kâr amacı gütmeyen bir sanat kolektifi ve yeni iletişim stratejilerinin deneyimlendiği bir açık alandır. Umurbey Mahallesi, eski adıyla Darağaç, Alsancak Stadyumu ile Halkapınar arasında kalan, geçmişte endüstriyel bir bölge olarak kullanılan, günümüzde de küçük sanayi bölgesi ve sanatçı atölyelerini barındıran bir yerleşime sahiptir. Darağaç aynı zamanda mahalleye gidip gelen, orada yaşayan ve üreten sanatçıların arasındaki yoğun diyalog ve tartışma ortamıyla gelişip olgunlaşmış bir sergiler bütününün de adıdır. Darağaç’ın temel hedefi İzmir’de henüz olgunlaşamamış galerilerden, yeni açılan sanatçı atölyelerinden ve sergilenebilecek mekanların eksikliklerinden dolayı genç sanatçıların işlerini gösterebilecekleri bir alana veya ortak bir söyleme dönüşmektir. Darağaç bugüne kadar düzenlediği sergilerde ya da katılımcı olduğu yapılarda sanatçılara hiçbir konu ve materyal sınırlaması getirmemiştir. Sanatçıları kamusal alanda yeni yöntemler denemeye ve bu doğrultuda yönlendirmeye özen göstermiştir. Genel olarak resim, fotoğraf, heykel, yerleştirme, video ve performans gibi alanlarda disiplinler arası işler sergilenmekte ya da ev sahipliği yapılmaktadır. Aynı zamanda Darağaç’ın bir tür deneysel kent enstitüsü gibi bir oluşuma dönüşme çabası da vardır.

www.daragac.com

Kendine Ait Bir Oda (İzmir)

2015 yılı başında, Esra Okyay’ın kişisel atölyesini sanat alanı olarak paylaşma fikri ile oluşan ve giderek göçebe bir yapıya dönüşen Kendine Ait Bir Oda (KABO), adını Virginia Woolf’un, yaratıcı çalışmalar için “kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın” önerisinden alan, kâr amacı gütmeyen bir açık mekân projesidir. İzmir’in farklı semt ve mekânlarında konuşma, sergi, gösterim gibi güncel sanatla ilgili etkinliklere ev sahipliği yapan KABO, 2018’den bu yana Dahili Bellek ve 6X6X6 inisiyatifleriyle birlikte KARANTİNA bağımsız sanat mekanın bileşenlerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

www.kendineaitbiroda.org/#1

Loading (Diyarbakır)

Loading Çağdaş Sanat Derneği, ‟Bir mekân iyidir…‟ sözüyle, kâr amacı gütmeyen, Diyarbakır’da yaşayan ve üreten sanatçılar Erkan Özgen ve Cengiz Tekin tarafından kurulan ve yönetilen Diyarbakır merkezli bağımsız bir sanat mekânı olarak 2017 yılından beri çalışmalarına devam ediyor. Kuruluş amacını Diyarbakır’da yaşayan ve üreten sanatçıları tek çatı altında birleştirmekten çok, sanatçıların düşünce, üretim ve proje aşamalarında karşılaştıkları sorunları konuşarak çözmek, kentin 2000’li yılların ilk çeyreğinden bugüne gelen güncel sanat pratiklerini arşivlemek, sanatçı dosyaları oluşturmak, Diyarbakır’ın uluslararası alandaki sanatsal farkındalığını ve etkileşimini güçlendirmek olarak açıklayan LOADING ekibi, gerekli ön hazırlıkları yaptıktan sonra, aynı yıl içinde Diyarbakır Ofis semtindeki mekânına yerleşti.

NOKS (İstanbul)

NOKS Art Space, Elvan Ekren ve Volkan Kızıltunç tarafından 2017 yılında kurulmuş, Kadıköy, İstanbul’da yeralan ortak bir çalışma, üretim ve sergileme alanıdır. NOKS; sergi, atölye çalışmaları ve deneysel projelere ev sahipliği yapmaktadır. Bağımsız, kültürlerarası birlikteliklerin ve disiplinlerarası etkileşimin ön planda tutulduğu bir platform sunar. NOKS; sergi, konuşma ve atölye çalışmalarının yanı sıra uzun soluklu projeler gerçekleştirir. Sanatçılar arası kolektif üretim ve dayanışma yöntemleri üzerine odaklanarak profesyonelleriyle işbirlikleri kurmayı amaçlar. NOKS esnek ve dönüştürülebilir, devingen bir yapıya sahiptir ve böylelikle süreç içerisinde çeşitlilik sağlar. Bünyesinde yayıncılık faaliyetleri gerçekleştiren ve sanatçı kitaplarının üretimi, gösterimi ve yayılmasını amaçlayan NOKSBooks’u ve belgesel sinema, video- art ve deneysel sinema arasında köprü kurarak deneysel belgesel filmler üretmeyi hedefler NOKSDocs’u barındırır. NOKS farklı bölümlerden oluşur, sergi alanı; giriş alanı ve zemin katta yer alan bölümleri içine alır. Sergi alanı farklı zaman dilimlerine yayılan, uygulama ve yöntem olarak birbirinden farklılık taşıyan sergileri içerir. Atölye alanı ve Residans bölümü; içinde atölye çalışmalarının gerçekleştiği ve misafir sanatçıların üretim süreçlerinde kullanabilecekleri bir atölye ve yaşam alanı sağlar.

www.noksartspace.com

Orta Format (Dijital)

Orta Format, çağdaş fotoğrafa dair röportajların, yazıların ve projelerin paylaşıldığı bir e-dergidir. Bağımsızdır. Kâr amacı gütmez. Kolektif bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkar. Orta Format’ın içeriği, editörlerinin kendi üretim pratiklerinin temeli olan fotoğraf-sanat bağlamında araştırmalarının ekseninde şekillenir. Dergi, araştırmalara ve katılıma açıktır. Bilindik internet uygulamalarının aksine saf bir arayüzde, kolay ve anlaşılır olmayı amaçlar.

Orta Format, gündelik iş/güç koşturmacası içinde zaman zaman güncellenmektedir.

www.ortaformat.org

Performistanbul (İstanbul)

Performistanbul, uluslararası performans sanatı platformu, performans sanatçılarını tek bir çatı altında birleştirmek ve projelerle buluşturmak üzere 2016’da kuruldu. İstanbul merkezli platform, esnek çalışma modelini dünya genelinde çeşitli sanat kurumları, dijital platformlar ve sanatçılar ile iş birliği içerisinde “alansız” kimliğiyle devam ettiriyor. Performistanbul, kurulduğu günden bu yana müzeler, galeriler, sanat kurumları, kamusal alanlar ve uluslararası organizasyonlar başta olmak üzere çeşitli mekânlarda 160’ın üzerinde performans gerçekleştirmiştir. Bu mekânlar ve organizasyonlar arasında Pera Müzesi, Pi Artworks, Elgiz Müzesi, IMC 5533, İstanbul Bienali (2017, 2019), Caroline Garden Chapel (Londra), Uluslararası Venedik Performans Haftası (2017, 2019) ve Live Art Development Agency (LADA) bulunmaktadır. Performistanbul, Türkiye’de bir ilk olan Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı’nı (PCSAA), canlı sanat üzerine barındıracağı kaynaklar ile performans sanatının eğitimi ve gelişimi üzerinde önemli bir etkiye yol açma gayesiye kurmuştur. Performistanbul Yayınları PCSAA ile birlikte, bu alanda yabancı kaynakları Türkçe’ye çevirerek Türkiye’deki dijital platformlarda yayınlamak ve bu alanda daha fazla kaynak sağlamak amacıyla kurulmuştur.

http://performistanbul.org/

SAHA Derneği Hakkında

Bir sivil toplum kuruluşu olarak 2011 yılında kurulan SAHA, çağdaş sanat alanında faaliyet gösteren sanatçı, küratör ve yazarların gelişim ve üretim ortamlarını ve uluslararası ağlarla etkileşimlerini geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye’nin çağdaş sanat üretimini ve uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla kâr amacı gütmeyen uluslararası sanat projelerine karşılıksız destek veriyor. SAHA, kurduğu kurumsal ortaklıklarla yurtdışındaki rezidans ve araştırma programlarına Türkiye’den sanatçı ve küratörlerin davet edilmesini sağlarken SAHA Studio’da davetli sanatçı ve küratörlerin araştırma ve üretimine yardımcı oluyor. Türkiye’de görsel sanat üretiminin sürdürülebilirliğini desteklemek adına farklı kentlerdeki güncel sanat bienallerine, bağımsız sanat inisiyatiflerine ve sanat yazarlarına yönelik destek programları geliştiriyor.

www.saha.org.tr

Etiketler

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı