KENT & MİMARİ

Çankaya Belediyesi Spor ve Kültür Kompleksi Aura Design Studio İmzasını Taşıyor.

Ankara, Karapınar Mahallesi’nde inşa edilecek olan Çankaya Belediyesi Spor ve Kültür Kompleksi, AURA Design Studio tarafından tasarlandı. Kapalı yüzme havuzu, spor salonları, kütüphane, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi gibi bölgenin sosyal ihtiyaçlarına yönelik birçok fonksiyonu içinde barındıran kompleks, vadi ile yoğun konut dokusu arasında önemli bir kamusal rol üstlenecek.

Mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı alanlarında farklı tipolojilerinde birçok ödüllü projeye imza atan AURA Design StudioÇankaya Belediyesi Spor ve Kültür Kompleksi’ni tasarladı. Ankara illi Karapınar Mahallesi’nde rekreasyon çalışmaları devam eden Karapınar Vadisi bitişiğinde, vadiye hakim ve Konya Yolu’ndan da algılanabilir bir şekilde konumlanacak olan proje, kapalı yüzme havuzu, spor salonları yapısı ile kütüphane, atölyeler, çok amaçlı salon, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi gibi birçok kamusal fonksiyonu içinde barındırarak vadi ile yoğun konut dokusu arasında önemli bir kamusal kompleks rolü üstlenmeyi amaçlıyor.

Bütünsellik Algısı İle Tasarlanan Yapılar

Kamusal kompleks, biri yüzme havuzu ve spor salonları yapısı ile diğeri sosyal tesis, aile sağlık merkezi ve muhtarlığı barındıran Çankaya Evi olmak üzere dörder katlı iki farklı yapıdan oluşacak. Vadiye inen bu iki yapı arasında karşılıklı farklı kademelerde oturan peyzaj alanı; kütüphanenin, pilates salonunun teraslarının açıldığı, belediyenin yazları aktif olarak düzenlediği açık hava sinemasına uygun bir planlama ile bir kamusal geçiş ve sosyal etkileşim mekanı olarak kurgulanmış. Bu geçiş alanının sonunda ise iki yapıyı birleştiren bir arkad yer alıyor. Her iki yapının alt kot girişlerini birbirine bağlayan bu arkad yardımıyla yapıların farklı cephe dilleri arasında da bir bütünsellik algısı yakalanmak istenmiş.

Dört kattan oluşan ve 5227 m² alanı kapsayan kapalı yüzme havuzu ve spor salonu yapısı eğimli bir araziye oturtulmuş. Tasarımda da bu eğimden faydalanılarak farklı kotlardan yapı girişleri alınmış. Vadiye bakan alt kottan havuz ve soyunma hacimleri ile ilişki sağlanırken, üst kottan ise vadi manzarası ile ilişkilendirilen kafeteryaya direkt erişim sağlanmış.

Eğimli arazideki kot farklılıklarından yararlanılarak iki adet girişin kurgulandığı yapıda, birinci bodrum katta spor salonuna ait fitness, aerobik ve spinning salonları bulunacak. Aerobik salonunun Karapınar Çankaya Evi ve Karapınar Yüzme Havuzu arasında kalan rekreasyon alanına cephe verdiği noktadan da dış mekan ile ilişki kurulmuş. Ayrıca spor yapan üyenin çocuğuna refakat edilecek bir çocuk oyun alanı da yine bu katta çözümlenmiş. Spinning salonu vadi manzarasına hakim şekilde, akustik açıdan uygun malzemeler seçilerek tasarlanırken kat holünde 2. bodrum kattan zemin kata kadar devam eden bir galeriye yer verilmiş.

Farklı Fonksiyonlara Getirilen Farklı Çözümler

Sosyal tesis, aile sağlık merkezi ve muhtarlık yapılarını kapsayan Çankaya Evi ise dört kattan oluşan 1658 metrekarelik bir alana sahip. Vadiye bakan alt kottan ana giriş ve çok amaçlı salon ilişkileri sağlanırken üst kottan ise Çankaya Evi’nden bağımsız olarak aile sağlığı merkezi ve muhtarlık birimlerinin girişleri oluşturulmuş.

Yapının genel tasarımında, orta bölümde bir sirkülasyon hattı ve bu sirkülasyon hattının bir tarafında atölye, çok amaçlı salon, 24 saat açık kütüphane gibi büyük hacimler planlanırken, diğer kolda ise bu hacimleri destekleyen mutfak ve tuvalet gibi servis alanları kurgulanmış.

Çankaya Evi’nin ana bağlantısının kurulduğu ikinci bodrum katta idari ofis, çok amaçlı salon ve ilgili birimler, teknik hacimler ve çok amaçlı salona hizmet eden ıslak hacimler bulunuyor. Yapı girişi boyunca uzanan saçaklı giriş platosu, çok amaçlı salonun önünden devam ederek Çankaya Evi ve yüzme havuzu arasında tasarlanan sosyal etkileşim alanına uzanırken, Çankaya Evi’nden parka doğru uzanan arkad ile bağlantı tanımlı hale getirilmiş ve yerleşke bütünlüğü sağlanmış.

Kütüphane, çocuk kütüphanesi niteliğindeki oyun ve masal odası ve bu mekanların servislerinin yer aldığı birinci bodrum katta, kütüphane önündeki geniş teras ile ara geçiş aksına bağlanılırken yaz aylarında çalışma alanlarının teraslar ve yeşil aks üzerinde genişlemesi amaçlanmış.

Çankaya Evi’nden bağımsız olarak Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık birimleri ve bu birimlerin servis mekanları ise zemin katta planlanmış. Farklı zaman kullanımları ile beraber engelli ve hasta ulaşımı da düşünülerek fonksiyonların birbirini olumlu yönde destekleyeceği şekilde fonksiyon yerleşimi yapılmış. Katın Çankaya Evi kısmında Karapınar Vadisi’ne bakan büyük bir resim atölyesi de oluşturulmuş.

İki yapı arasında düzenlenen parka, sosyal etkileşim alanına ve Karapınar Vadisi’ne bakan atölyeler ve atölyelerin servisleri ise birinci katta konumlandırılmış.

Tasarıma Kazandırılan Ritim

Bu ana tasarım kararını destekleyecek şekilde oluşturulan yapı cephe düzeninde sirkülasyon hattı daha şeffaf giydirme cam sistemler ile kaplanarak iki kütlenin birbirinden kopuk algılanması sağlanmış. Servis mekanlarının bulunduğu kütle koyu antrasit renkli, diğer kütle ise beyaz olarak düşünülmüş.

Çankaya Evi ana girişinin sağlandığı vadi cephesinde çok amaçlı salon ve ana girişin bulunduğu kısım, ışıklıklı yüksek çelik konstrüksiyonlar ile vurgulanmış, bu cephe düzeni de parkta ve yüzme havuzu cephesinde arkadlarla devam ettirilmiş. Pencere önlerinde bulunduğu zemin ile kontrast olarak beyaz kütlede antrasit, antrasit kütlede beyaz renkli genişletilmiş metal güneş kırıcı paneller kullanılarak oluşturulan ritim ile yapıya dinamizm katılmış.

Aura Design Studio Hakkında

Mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarında proje üretimi yapan AURA Design Studio, Mimar Filiz Cingi tarafından çok disiplinli bir tasarım ofisi olarak kuruldu. Disiplinler arasında çoklu aktörleri, alanları ve ölçekleri içeren proje üretimlerinin ana odağına “kamusal alan” sorunsalını koyan AURA Design Studio, tasarımlarını kamusal alanın şehir ve insan hayatı ile ilişkisini anlamak ve güçlendirmek üzere, mekan üretimi araştırmaları yaparak sürdürüyor.

Bugüne kadar katıldığı yerel ve uluslararası yarışmalarda ikincilik ve mansiyon ödüllerine sahip olan AURA Design Studio, kentsel tasarım projeleri, karma kullanımlı yapı kompleksleri, ticari yapılar, büyük ve küçük ölçekli konut projeleri, eğitim yapıları, alışveriş merkezleri, ofisler, otel projeleri ve iç mimari projeler üzerinde tasarım, proje yönetimi ve uygulama çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu