SANATTAN

SAHA Studio Yeni Döneminde Yeni Yerinde

SAHA’nın sanatçı ve küratörlerin üretim, etkileşim ve gelişim ortamlarını desteklemek üzere kurduğu SAHA Studio, Kasım 2023 – Haziran 2024 döneminde çalışmalarını İstanbul, Mardin ve Rotterdam’da sürdüren sanatçılar Mehmet Ali Boran, İrem Günaydın, Gizem Karakaş, Merve Kılıçer ve İrem Tok’u konuk ediyor.

Kurulduğu 2019 yılından beri Beyoğlu, Sıraselviler adresinde faaliyet gösteren program, katılımcı ve ziyaretçilerini Kasım 2023 itibariyle gerek Türkiye’deki modern mimari örnekler arasında gerekse İstanbul kent hafızasında önemli bir yer tutan İMÇ’de üç ayrı dükkana yayılan yeni mekânlarında ağırlıyor. 1950’lerde Tekstil Tüccarları Kooperatifi’nin girişimiyle İstanbul’da büyük ölçekli bir kentsel dönüşüm projesinin bir parçası olarak inşa edilen; modern kuşağa ait pek çok eserin yanı sıra 2007 yılında 10. İstanbul Bienali’ne de ev sahipliği yapan İMÇ’nin sunduğu malzeme çeşitliliği ile teknik atölyelerin, davetli sanatçılarının üretimine katkı sağlaması hedefleniyor. Doğan Tekeli ve Sami Sisa imzasını taşıyan İMÇ, bugün yapının çeşitli bloklarında yer bulan bağımsız sanat inisiyatiflerinin de varlığıyla görsel sanat ve sanatçılarla bağı olan bir kompleks olmayı sürdürüyor.

2023-2024 yılında sanatçı Ali Kazma, küratör Kevser Güler ve SAHA direktörü, küratör Çelenk Bafra’dan oluşan seçici kurulun, 2023 yılında SAHA Sürdürülebilirlik Fonu kapsamında destek verilen sekiz bağımsız inisiyatif ve programın 2021 yılı katılımcılarından alınan öneriler arasından davet ettiği sanatçıların, Şubat 2024’te ara dönem sunumlarıyla izleyicilerle buluşması planlanıyor.

SAHA Studio
İMÇ 5. Blok No.5538
Hacı Kadın Mah. Atatürk Blv. No.66
Fatih – İstanbul

SAHA Studio Sanatçıları

Mehmet Ali Boran (d.
1981) Mardin/Kızıltepe’de doğdu. Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden 2007 yılında mezun olan sanatçı, video art, enstalasyon, seramik, performans ve video-roman gibi medyalarla üretimler gerçekleştiriyor. Halen Mardin’de yaşayan Boran, üretimlerinde, aidiyet, yerinden edilme, kültürel miras ve bellek meselelerini doğadaki tahribatlarla beraber düşünerek, çoklu katmanlar halinde işler; yaşadığı yerin ve etrafının yüzey alanlarında yeni dönem güvenlik sistemlerinin konumlanma biçimini mercek altına alır.

İrem Günaydın (d. 1989) İstanbul, Türkiye’de yaşıyor ve çalışıyor. Foundation diplomasını 2011 yılında Chelsea College of Art and Design’dan aldıktan sonra 2014 yılında Londra’daki Central Saint Martins Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar bölümünden mezun oldu. Günaydın’ın sanatsal pratiği, sanatçı olma kavramının temel keşfi üzerine odaklanmıştır. Çalışmaları, sanat tarihinde sıkıca örülmüş dokuları, bireysel özerkliği, otantiklik fetişini işlemeye yöneliktir. Bu tutum, kendisinin yeni bir merkez, özgün ve tekil bir gerçeklik kurmadan düşünmesine olanak tanır. Günaydın sanatsal pratiğinde metin ve imge arasında dolaşmanın yollarını araştırır.

Gizem Karakaş (d. 1987) 2009 yılında École des Arts de la Sorbonne’da Plastik Sanatlar bölümünde lisans eğitimini bitirdikten sonra, 2011 yılında aynı üniversitede Sanat ve Yeni Medya bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Sanatçının pratiği günlük yaşamın mücadelelerine, ironilerine, komedilerine ve şiirlerine odaklanır. Fotoğraf, video, ses, performans ve yazı işleri, çeşitli varoluş hallerini, özneler arası ilişkiler, bağlamlar ve durumlar arasında gezinen yarı kurgusal anlatılar aracılığıyla tasvir ederek, samimiyet kavramını, mahrem ve kamusal, gerçeklik ve kurgu, sanat ve yaşam arasında kalan muğlak alanlar üzerinden araştırır.

Merve Kılıçer (d.1987), disiplinler arası çalışan bir sanatçı ve sanat odaklı faaliyetlerde bulunan bir girişimcidir. Çalışmaları tarihsel ve geleneksel kültür-sanat üretim biçimlerinden ilham alır ve bunları çağdaş deneyimlere dönüştürmeyi hedefler. Enstalasyon, heykel, performans, geleneksel baskı, video ve ses, sanatsal üretiminin genişlemesine olanak sağlayan üretim yöntemlerindendir. Bireysel pratiğinin yanı sıra, sık sık diğer sanatçılarla ikili veya kolektif işbirlikleri oluşturur. 2011-2019 yılları arasından KABA HAT sanatçı kolektifi ile ve şu anda Eathouse yemek kolektifi ile çalışan Kılıçer, W1555 isimli sanatçı topluluğunun bir üyesi olarak Rotterdam, Hollanda’da yaşıyor.

İrem Tok (d.1982) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Tok’un sanat pratiğinin temelini kırılganlık, geçicilik, çaresizlik gibi kavramlar oluşturur. İnsan, doğa ve kültür arasındaki sınırlarla oynayan sanatçı heykel, resim, animasyon, seramik gibi çeşitli medyumları kullanır ve ince detaylara sahip atmosferler yaratır. Tok’un üretim süreci; araştırma, yorumlama, keşif, toplama, biriktirme, düşünme, not alma, çizim ve birleştirmeyi içerir. İrem Tok ansiklopediler ve kitaplar gibi bilgi sembollerini dönüştürerek tarihsel anlatılarla yüzleşir ve öznel olanı teşvik eder.

SAHA ve SAHA Studio Hakkında

Sanatçılar için yeni bir mekân: 'SAHA STUDIO' 3

Türkiye’den görsel sanatlar alanında çalışan sanatçı, küratör ve yazarların üretim ve gelişim ortamlarını desteklemek, uluslararası sanat kurumları ve ağları ile etkileşimlerini artırmak amacı ile kurulan SAHA, 2011 yılından beri yaklaşık 600 sanatçı, küratör, yazar ve sanat inisiyatifine 46 farklı ülkede ve kâr amacı gütmeyen yaklaşık 220 müze, bienal ve sanat kurumundaki projeleri için destek oldu.

SAHA’nın sanatçı, küratör ve yazarlar için bir araştırma, etkileşim ve üretim programı olarak tasarladığı SAHA Studio da kurulduğu 2019 yılından bu yana, Türkiye’nin farklı kentlerinden toplam 39 sanatçı ve sanatçı kolektifinin yanı sıra, kurumsal işbirlikleri yoluyla yurtdışından 6 küratörü ağırlayarak araştırma ve üretimine alan ve destek sağladı.

Kasım 2023 – Haziran 2024 arasındaki yedinci dönemiyle beraber İMÇ’de yeniden yapılandırılan SAHA Studio, uluslararası ortaklarının katkısıyla katılımcılarının araştırma, geri bildirim ve üretim imkanlarını geliştirmeyi sürdürüyor. Program kapsamında tasarlanan buluşma, sunum ve toplantıların yanı sıra şehir içi ve dışı araştırma gezileri, sergi, koleksiyon ve atölye ziyareti gibi etkinlikler, katılımcıların birlikte öğrenme ve gelişimine katkıda bulunuyor. SAHA, Türkiye veya yurtdışından farklı sürelerle ağırladığı küratör, yazar ve kurum temsilcilerinin SAHA Studio’da çalışmasını ve Istanbul sanat ortamı ve sanatçılarla etkileşimini sağlıyor. Program boyunca ara dönem buluşmaları, atölye ziyaretleri ve konuşmalarla süreçlerini izleyiciyle paylaşan sanatçılar dönem sonu düzenlenen SAHA Studio Açık’ta üretimlerini sergilerken halka açık etkinlikler de düzenliyor.

Uyuz Salgını: Sebebi Hayvanlar Değil, Alışveriş!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu