SANATTAN

İKSV “KÜLTÜR HATTI” PROJESİNE UNESCO FONU

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, “KÜLTÜR HATTI” PROJESİYLE UNESCO KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ULUSLARARASI FONU’NU ALMAYA HAK KAZANDI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür politikaları çalışmaları dâhilinde hazırlanan “Kültür Hattı” başlıklı projeyle, UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazandı. Türkiye’den bu fonu alan ilk proje olan “Kültür Hattı” ile ülke genelinde farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine destek olunması hedefleniyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan “Kültür Hattı” başlıklı projeyle, Türkiye’nin de resmen taraf olduğu UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi’nin 18. maddesi gereğince hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazandı. Kültür Hattı, UNESCO’nun 2019 yılında açtığı çağrıya 60 ülkeden gelen 480 proje başvuru arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen 9 projeden biri oldu. Bu sayede ilk kez Türkiye’den bir kültür kurumu 2005 Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmak amacını taşıyan bu fondan faydalanma imkânı buldu.

Kültürel ifadelerin çeşitliliğine alan açmayı ve kültür profesyonellerinin kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen Kültür Hattı projesi dâhilinde, bu alanda çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması, Türkiye’nin her yerinden kültür- sanat profesyonellerinin başvurabileceği bir kültür yönetimi eğitim programı ve herkese açık bir dijital platform hayata geçirilecek. Temmuz 2020’de başlayacak ve iki yıl sürecek proje kapsamında, farklı bölgelerden gelen katılımcılara sunulacak eğitimler, kültür yönetimi ve kültür politikaları üzerinde yoğunlaşacak. Eğitimler yerelde çalışan kültür-sanat aktörlerini bir araya getirirken, proje kapsamında hayata geçirilecek dijital platform ise eğitimler sırasında kurulan bağlantıların ve edinilen bilgilerin sürdürülebilirliğinde rol oynayacak. Tartışma forumu, görsel-işitsel  içerikler ve yayınlarla çevrimiçi bir kapasite güçlendirme aracı olarak işleyecek dijital platform, proje katılımcılarının kaynaklara erişimini kolaylaştıracak ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyecek.

Kültür Hattı projesi Türkiye’deki kültür profesyonellerinin gelişimine destek olmayı hedefliyor

Ana hedeflerinden biri “üye ülkelerdeki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının beşeri ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmek” olan Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazanan Kültür Hattı projesi, kültür-sanat alanında Türkiye’nin farklı kentlerinde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin yetenek, beceri ve kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, sivil toplumda, kamu kurumlarında veya bağımsız girişimlerde çalışanlar arasından dengeli bir dağılım gözetilerek seçilecek katılımcılara kültür yönetimi alanında eğitimler sunulacak.

Eğitimlerin içeriği alanda çalışan deneyimli akademisyenler ve uzmanlar tarafından tasarlanacak, hazırlanacak ve uygulamaya konulacak. Eğitime katılanların katkılarıyla, kültür-sanat alanındaki politika yapıcılara ve yetkililere sunulacak bir gölge rapor hazırlanacak. Kültür politikaları, projenin kapsadığı konulardaki engel ve problemler, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının diyalog ve sivil katılıma yaklaşımları ve eğitime katılanların görüşleri doğrultusunda ortaya çıkacak gölge rapor; çözüm önerileri içerecek ve mevcut duruma dair bir inceleme sunacak. İKSV’nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında yürütülecek, Türkiye Avrupa Vakfı’nın (TAV) da ortakları arasında yer aldığı Kültür Hattı projesinin, Temmuz 2020 – 2022 tarihleri arasında hayata geçirilmesi planlanıyor.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Hakkında

İKSV, kültür-sanat alanındaki fikir alışverişini zenginleştirmek, bu alandaki tartışmalara katılımı kolaylaştırmak ve veri üretimine katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılından bu yana kültür politikaları alanında çalışmalar gerçekleştiriyor. Kent ve ülke ölçeğinde kültür politikalarının oluşumunda rol oynamak üzere yürüttüğü araştırmalar doğrultusunda kültür politikaları raporları yayımlıyor, farklı kurumlarla işbirliği içinde atölye çalışmaları, konferanslar, sempozyumlar düzenliyor ve bu etkinliklere eşlik eden yayınlar hazırlıyor. Aynı zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın stratejik planlama çalışmalarını yönetiyor, bu doğrultuda yerel, ulusal ve uluslararası projeler tasarlıyor ve gerçekleştiriyor.

İKSV’nin bugüne kadar yayımladığı raporlara ve politika metinlerine http://www.iksv.org/tr/kultur-politikalari-calismalari/hakkinda adresinden ve AppStore’dan indirilebilen İKSV Kitaplık uygulamasıyla iPad üzerinden ulaşabilirsiniz.

Raporlar

» İstanbul’da Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları İçin Öneriler (Temmuz 2011)

» İKSV Ekonomik Etki Araştırması (Aralık 2012)

» Uluslararası Güncel Sanat Bienallerinin Finansmanı (Şubat 2013)

» Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek (Aralık 2014)

» Yerel Yönetimler için Kültürel Planlama (Şubat 2016)

» Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar (Şubat 2017)

» Birlikte Yaşamak: Kültürel Çoğulculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek (Temmuz 2018)

» Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek (Ekim 2019)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu