KİTAP

Osman Erden ile Modern Sanatın Kısa Tarihi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Sanat Tarihçisi, Yazar ve Akademisyen E. Osman Erden’in yazdığı ‘Modern Sanatın Kısa Tarihi’, 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. Yüzyılın ortalarına kadar sanat tarihinin “temel öğesi” olan modernizme ilişkin bütünlüklü bir çerçeve sunuyor. 

Batı sanatında modern kabul edilen eserlerden ve modernist sanatçıların kuramsal çalışmalarından örnekler içeren kitap, sanatsal-kültürel bağlamda modernizmle ilgili sorulara anlaşılır bir dille yanıt veriyor. Erden’in kronolojik bir akışla kalema aldığı metin, okurun bahsedilen dönemlerin ruhunu hissetmesini sağlıyor. Yazarın seçtiği görseller ise yalnızca metni zenginleştirmekle kalmıyor: okura bir esere nasıl bakılacağına ilişkin ipuçları da veriyor.

İzlenimcilik, Ard-İzlenimcilik, Fovizm, Dışavurumculuk, Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm, Dadaizm, Gerçeküstücülük gibi sanat akımlarının ayrı başlıklar halinde ele alındığı kitapta, 1848 Devrimleri, 20.yüzyılın başında Paris’teki sanat ortamı, iki dünya savaşı sırasında ve sonrasında Avrupa’daki, Rusya’daki, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sosyokültürel iklim hakkında da bilgi aktarılıyor.Modern Sanatın Kısa Tarihi, yüz yıldan uzun bir döneme yayılan, sanatsal bakımdan son derece üretken ve verimli bir süreci mercek altına alıyor. Yazar E. Osman Erden, okurun, sanat akımlarının giderek çeşitlendiği 20. yüzyılın çetrefilli yollarında kaybolmadan ilerlemesini sağlıyor.

Merak edenler için – Osman Erden ile yaptığımız röportaj:
http://www.kitaptansanattan.com/roportaj/osman-erden-ile-sanat-tarihi-ve-dunyasi-uzerine/

Bu kitaba KitapDevrimi.com’dan ulaşabilirsiniz: http://kitapdevrimi.com/magaza/kitap/sanat/modern-sanatin-kisa-tarihi-e-osman-erden/

Etiketler
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı