SANATTAN

Türk Sanatçılar, Anna Laudel Galeri ile Dünya Sanat Fuarlarında!

ANNA LAUDEL, ART KARLSRUHE, VOLTA NEW YORK VE ART DUBAİ SANAT FUARLARINDA İLK DEFA YER ALARAK 2019’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK.

Türkiye’deki genç sanatçıları desteklemek ve uluslararası sanat platformlarında temsil etmek üzere çalışmalarına devam eden, İstanbul’un dinamik güncel sanat galerisi Anna Laudel, 21-24 Şubat 2019’da Art Karlsruhe, 6-10 Mart 2019’da Volta New York ve 20-23 Mart 2019 tarihleri arasında Art Dubai uluslararası sanat fuarlarına katılmaya hazırlanıyor.

Anna Laudel’in uluslararası sanat fuarlarına katılımı 21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşecek olan Art Karlsruhe ile başlayacak. 2004 yılında ilki gerçekleşen Avrupa’nın önde gelen modern klasik ve çağdaş sanat fuarları arasında yerini alan Art Karlsruhe’nin bu yılki teması Bauhaus’un 100.yılı çerçevesinde şekilleniyor. 2019 yılı programında 16 farklı ülkeden 208 galeriyi ağırlamaya hazırlanan Art Karlsruhe’de Anna Laudel, Ardan Özmenoğlu, Belkıs Balpınar, Gazi Sansoy ve Ramazan Can’ın işleri ile yer alacak. Anna Laudel’in standında bir araya gelecek olan seçkide, sanatçıların son dönem işlerinin yanı sıra fuar için özel olarak üretecekleri yeni çalışmaları bulunacak.

Sarp Kerem Yavuz, Sütun, from the series Maşallah, 2015,archival print, 100*100 cm

Anna Laudel fotoğraf ve video sanatçısı Sarp Kerem Yavuz’un “Maşallah” isimli fotoğraf serisi ile 6-10 Mart 2019 tarihleri arasında ABD’de gerçekleşecek VOLTA New York sanat fuarına katılacak. 2008 yılından beri çağdaş sanat alanında dünyanın önde gelen genç sanatçılarının kişisel projelerine yer vermesiyle bilinen VOLTA New York, çağdaş sanatı genç koleksiyonerler ve sanatseverler tarafından daha erişilebilir kılmayı hedefliyor. Toplumsal cinsiyet, politika, din ve şiddet gibi konuları eserlerinde işleyen Sarp Kerem Yavuz’un son yıllarda bedenler üzerine
yansıttığı desenleri fotoğraflayarak oluşturduğu Maşallah serisi VOLTA New York’ta, Anna Laudel standında görülebilir.

Ramazan Can, Eksik,2018, örnek motif, neon, ahşap, 40x85x15cm, Anna Laudel’inizni ile

Anna Laudel’in uluslararası sanat fuarı yolculuğu 20-23 Mart 2019 Art Dubai ile devam edecek. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya’nın en büyük sanat fuarı olma misyonuna sahip Art Dubai’nin 13. edisyonunda 41 farklı ülkeden 90 galeri yer alacak. Türkiye’nin önde gelen genç sanatçılarından Ramazan Can’ın son dönem
işleri ve ilk defa bu fuarda yer alacak yeni çalışmaları Art Dubai’de Anna Laudel tarafından temsil edilecek. Şamanizm, ritüeller, totemler ve Anadolu’ya has geleneklerden ve mitolojilerden esinlenen Ramazan Can modern hayatın beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çekerken, geçmişle bugün arasında köprü kuran çalışmaları ile Art Dubai’de yerini almaya hazırlanıyor.

Art Dubai’nin 13. edisyonunda sergi alanı Çağdaş, Modern, Bawwaba(kaçış) ve Rezidans olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Her bir bölümün birbirini tamamlaması üzerine kurgulanan yeni sergileme düzeni ile fuar, farklı coğrafyaları temsil eden galeriler ve sanatçıların ziyaretçilerle daha iyi iletişim kurmasını ve bölgenin sanat
tarihini daha iyi vurgulamayı amaçlıyor.

Ardan Özmenoğlu Kimdir?
Lisans ve lisansüstü eğitimini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Eserleri esas olarak, özgün baskı tekniklerini farklı materyal yüzeylerinde kullanarak oluşturduğu mekana özgü enstalasyonlar, resimler ve bu teknikle buluşturduğu transparan cam heykeller oluşturmaktadır. Berkeley Kala Art Enstitüsü, Berlin; Ateliergemeinschaft Milchhof e.V. ’de, Belçika; Frans Masereel Sanat Merkezi’nde, Kulturkontakt Austria, Viyana’da ve Glasstress Murano, Venedik’te davetli sanatçı olarak çalıştı.
Ardan eserlerinde Türk ve küresel popüler kültüre ait ifade ve imgeleri altüst edişi ile tanınıyor. Özellikle post-it notlar, neon ve cam kullanarak ürettiği eserlerinde, malzemenin beraberinde getirdiği anlam yükü ile beraber; kültürel tarih ve gündelik hayatın üst üste bindiği özel bir dil geliştiriyor. Özmenoğlu, iletişim ve teknoloji hızıyla tanımlanan çağımızda, anlam ve referans bolluğunun kaygan zemininde, işaretler ve imgeler arasından yaptığı slalom ile Türkiye güncel sanatında benzersiz bir çizgi tutturuyor. Sanat eserleri dünya çapında gösterilen sanatçı İstanbul Yeniköy’de anneannesinden kalan stüdyosunda yaşamını ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Belkıs Balpınar Kimdir?
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin Halı Bölümü’nde küratör ve İstanbul Vakıflar Halı ve Kilim Müzesi’nde kurucu müdür olarak çalışmıştır. 1986’dan bu yana geleneksel kilim dokusunu kullanarak “art kilim” denilen sanat dalına öncülük eden sanatçının, tasarımlarında evrendeki farklı uzamsal düzlemlerden ve mikrokozmostan esinlendiği bilinmektedir. Araştırmacı ve yazar olarak kilim ve halılar hakkında kitap ve makaleler yazan sanatçı, ayrıca yurt içi ve yurt dışında bu konuda konferanslar vermektedir.
Washington D.C.’ de bulunan World Bank Binası ve Suudi Arabistan Zahran’da bulunan Aramco Center’a giriş duvarları için art kilim parçaları tasarlayan Balpınar, İstanbul, Ankara, New York, Princeton, Washignton D.C., Stockholm, Caracas, Milano, Tokyo, Lublijanai, Moskova ve Bahreyn’de sergiler düzenlemiştir. Aynı zamanda grup sergilerine de katılan sanatçının bazı parçaları New York’ta bulunan Modernist Sergisi’nde ve Art Basel Miami’de Galleria Nilufar (İtalya) tarafından düzenlenen sergide gösterilmiştir.
Sanatçının işlerinin yer aldığı özel koleksiyonlar arasında; Miuccia Prada, Milano; World Bank, Washington D.C.; Bernard Chappard, New York, Caracas; Lary Sanitzky, Los Angeles; Economy Bank, Istanbul; Nilufar Gallery, Milano; Marmara Manhattan Hotel, New York; Ignazio Vok, Padova; Al Gore, Nashville bulunmaktadır. Belkıs Balpınar, 2006 yılından beri Bodrum’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Gazi Sansoy Kimdir?
1968 yılında İstanbul’da doğan Gazi Sansoy, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Mustafa Aslıer danışmanlığında yüksek lisansını bitirdi. 2007-2015 yılları arasında Ütopya Platform Sanat Galerisini kurdu ve yönetti.
Sanatçının çalışmalarında, çoğunlukla figüratif imge üzerine kurulu bir resim dilini ve internetten seçip, indirdiği dijital imgeleri kendine özgü ressamca müdahaleler ile dönüştüren ve gelenek ile uzlaşmayı amaçlayan “pentür” arayışını adım adım geliştirdiği görülür.
Sansoy’un son dönem yapıtlarının oluşumunda, uzun yıllardır ayrıntılı olarak incelediği, Lale Devri’nin ünlü ressamı Levni’nin minyatürlerinin etkisi büyüktür.
Sanatçının, Levni’nin minyatürlerinden yola çıktığı kompozisyonlarında üç önemli ana figür grubu hemen farkedilir: Yapıtların ana kurgusunu belirleyen Levni imgeleri; daha önceki yıllarda kullandığı Batı resim geleneğinin ünlü ressamlarının figürleri ve çeşitli güncel imge stoklayan internet sitelerinden elde edilen, erotik ve dişil güncel magazin imgeleri. Sansoy’un az sayıda ürettiği büyük boyutlu figürlerle kurguladığı yapıtlarının yüzlerce küçük figür ile organize edilmiş olması dikkat çeker.
Bu çalışmalarında sanatçı, Levni figürleri ile, Rembrandt gibi ressamların figürlerini aynı ölçekte yan yana getirerek devrinin iki rakip medeniyetini hem sanat tarihi açısından hem de sosyokültürel açıdan karşılaştırır. Sanatçının son üç seneyi kapsayan dönemdeki işleri ise aile tarihine gönderme yapar. Sansoy’un, Osmanlı’nın son dönemlerinde siyasi hiciv niteliğindeki yazılarıyla dikkat çeken dedesi Müderris Ziya Bey’in hayatının ve çalışmalarının, sanatçının yakın zamanda ürettiği çalışmalarında temel esin kaynağı olduğu görülür.
Sansoy, Türkiye ve yurt dışında çok sayıda kişisel ve karma sergilere katılmıştır ve çalışmalarına halen Kızıltoprak’taki atölyesinde devam etmektedir.

Ramazan Can Kimdir?
1988 yılında Manisa’da doğan Ramazan Can, 2011 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2015 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nı yüksek lisans derecesi ile tamamlayan sanatçı, şu anda Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlilik programına devam etmektedir. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
Ramazan Can, Türkiye’de çok sayıda kişisel ve karma sergilerde yer almıştır ve çalışmalarına Ankara’daki atölyesinde devam etmektedir.

Sarp Kerem Yavuz Kimdir?
1991 yılında Paris’te doğan ve İstanbul’da büyüyen Sarp Kerem Yavuz, fotoğraf, ışık projeksiyonu ve video ile çalışan görsel sanatçıdır. Lisans eğitimini 2013 yılında onur derecesi ile Oberlin Koleji’nde Stüdyo Sanatı’nda tamamlayan Yavuz, yüksek lisansını ise 2015 yılında, Şikago Sanat Enstitüsü’nde yine aynı programda tamamlamıştır.
Sanatçı, işlerinde toplumsal cinsiyet, siyaset, din ve şiddetin çeşitli yönlerini araştırıyor.
Leica Camera tarafından verilen “Palm Springs Photo Festival Emerging Photographer Award 2016”, Şikago Sanat Enstitüsü’nün “New Artists Society Award 2013” ve Leah Freed’in anısına verilen “Leah Freed Memorial Prize 2013” dahil olmak üzere çeşitli uluslararası ödüllere sahiptir.
Sarp Kerem Yavuz, 2013 yılında, İstanbul Modern’in kalıcı koleksiyonunda yer alan ve sergilenen en genç sanatçı olmuştur. Sanatçının işleri, Imago Mundi’nin bir parçası olarak The Luciano Benetton Koleksiyonu’nda; Güney Kore’de CICA Müzesi’nin kalıcı koleksiyonunda; ABD, Florida’da Norton Müzesi’nde; Ohio’da Allen Memorial Sanat Müzesi’nde, Berlin’deki Polaroid Originals (önceden Impossible Project) Koleksiyonu’nda ve ayrıca İstanbul ve New York’ta Soho House Koleksiyonu’nda yer almaktadır. Ayrıca bugüne kadar, Kopenhag, Sidney, Şangay, New York, Şikago ve İstanbul’da 30’un üzerinde sergide yer almıştır.
Sarp Kerem Yavuz, Şikago ve İstanbul arasında yaşamakta ve çalışmaktadır.

Anna Laudel Galeri Hakkında
Karaköy Bankalar Caddesi’nde tarihi bir binada yer alan Anna Laudel, mekânında bugüne kadar Fernando Botero ve Mehmet Aksoy’un kişisel sergileri dahil olmak üzere, yerli ve yabancı sanatçıların yer aldığı birçok karma ve kişisel sergiye ev sahipliği yaptı.
Aynı anda kişisel ve karma sergiler ve etkinlikler düzenlemeye olanak sağlayan beş katlı binada yer alan galerinin direktörlüğünü Ferhat Yeter yapıyor. Galerinin kurucusu Anna Laudel, Düsseldorf’tan Türkiye’ye 20 sene önce tekstil alanında iş kurmak için geldi. Kendisi aldığı eğitim ve içinde büyüdüğü güncel sanat ortamının etkisiyle Türkiye’de galeri açarak bu alanda çalışan yerli ve yabancı sanatçılara destek olmayı amaçlıyor.
Üretken sergi ve etkinlik programıyla İstanbul’un önde gelen dinamik güncel sanat merkezlerinden biri haline gelen Anna Laudel Contemporary, uluslararası sanatçıları ağırlamanın yanı sıra, Türkiye’den sanatçıları uluslararası platformlarda temsil etmeyi hedefliyor.
Galeri, sergi programlarının yanı sıra yerli ve yabancı sanatçıların röprodüksiyonları, resim, fotoğraf, heykel ve seramik çalışmaları ve sanat yayınlarının yer aldığı Art Shop’a ev sahipliği yapıyor.

Etiketler
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı