KİTAP

Atatürk’ün Etik Mirası

İş etiği kavramının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürlerinin temel taşı haline gelmesini sağlamak hedefiyle 2010’da kurulan Etik ve İtibar Derneği TEİD, Prof. Dr. Hikmet Özdemir tarafından kaleme alınan Atatürk’ün Etik Mirası eserini okurlarıyla buluşturuyor.

Etik ve İtibar Derneği TEİD, Prof. Dr. Hikmet Özdemir tarafından kaleme alınan Atatürk’ün Etik Mirası eserini okurlarla buluşturdu. TEİD’in Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak üyelerinin desteği ile paydaşları ve okuyucularıyla buluşturduğu Atatürk’ün Etik Mirası eseri, Atatürk’ün etik, ilke ve değerlerini mercek altına alıyor. Değerli yazar Prof. Dr. Hikmet Özdemir‘in kaleme aldığı bu kıymetli eserde Atatürk’ün dürüstlük, çalışkanlık yetkileri anlatılırken, titizlik itibara verdiği önem, şeffaflık ve sorumluluk duygusu gibi evrensel ilke ve değerleri ile ilgili anekdotlar ve tarihten notlar bulunuyor.

Etik ve İtibar Derneği TEİD, eserin amacını ise şöyle belirtmektedir;
Yirminci yüzyılın en önemli ve karizmatik liderlerinden olan Mustafa Kemal Atatürk, modern Türkiye’nin kurucusu olarak pek çok alanda silinmeyecek izler bırakmıştır. Atatürk’ün etik düşünme, etik eylem ve etik davranma mirası da bu açıdan günümüzde herkes için çok büyük bir öneme sahiptir. Bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılması, günümüzde ise bizlere kılavuz olması ülkemizin “muassır medeniyet” seviyesine ulaşmasını sağlayacaktır.”

Atatürk’ün Etik Mirası Kitabı’ndan Bir Kesit

İnsanlar daima yüksek, temiz, kutsal amaçlara yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki insan olanın vicdanını, beynini ve bütün insani kavramını tatmin eder. Bu şekilde yürüyenler, ne kadar büyük özveride bulunurlarsa yükselirler ve bu hareket şekli kesinlikle açık olur. Çünkü alnı açık, beyni açık, kalp ve vicdanı açık insanlar tarafından yönetilen toplumlar, ancak bu anlamda hareketlerin izleyicisi olurlar.”

Prof. Dr. Hikmet Özdemir Kimdir?

(Siyaset Bilimi) Kahramanmaraş doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Gelibolu (Kavak Köyü), Kadirli, Silifke, Göksun, Maraş ve Mersin’de (Öğretmen Okulu) tamamladı. Yüksek öğreniminde Ankara’da Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ens- titüsü sevk ve idare programından lisans ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans ve Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ın danışmanlığında “Kalkınmada Bir Strateji Ara- yışı Yön Hareketi” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Evli ve yetişkin iki çocuklu… British Council doktora sonrası bursuyla Londra Üniversitesinde; Fulb- right bursuyla Washington DC’de Georgetown Üniversitesinde, İngiltere ve ABD devlet arşivlerinde ve Cenevre’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Arşivinde incelemelerde bulundu. TÜBİTAK, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Kırıkkale, Başkent, Koca- eli üniversitelerinde çalıştı ve tam zamanlı olarak Türk Tarih Kurumunda “1915 Krizi” üzerine incelemeler yaptı.

TEİD Hakkında

Etik ve İtibar Derneği, etik ve uyum risklerinin etkin yönetimi, dürüstlük, hesap verilebilirlik ve şeffaflık konularında farkındalık düzeyinin arttırılması ve iş etiğinin ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi amacı ile 2010 yılında kuruldu. TEİD bugün, Türkiye GSMH’nın yüzde 15’ini oluşturan ve 800 bin üzerinde çalışana istihdam sağlayan 200’ü aşkın kurumsal üyeye sahiptir. Finansal verilerle birlikte bir şirketin başarısının tanımlanmasında, dünya genelinde sorumlu vatandaşlık, sürdürülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon politikaları, etik kurallara uyum ile itibar gibi faktörlerin önemli olduğu gerçeğiyle hareket eden TEİD; Türkiye Cumhuriyeti’nin BM ve OECD nezdinde taraf olduğu yolsuzlukla mücadele anlaşmalarının hayata geçirilmesinde özel sektörün koordinasyonu görevini sürdürmektedir. Bununla birlikte TEİD, etik risklerin yönetimi alanında dünyada var olan değerlerin Türkiye’ye taşınmasında etkin rol oynayarak, bu doğrultuda Global Ethics Network Bölge Temsilciliği, European Business Ethics Network üyeliği, Basel Institute on Governance çalışma grubu üyeliği ve OECD Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu ve Bölgesel Danışma Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu