KİTAP

Asya Çağında Kültür Ve Sanat

Mehmet Ulusoy’un kaleme aldığı Asya Çağında Kültür ve Sanat, kültür ve sanat alanında, emperyalizme ve ortaçağ gericiliğine karşı mücadelenin önemli bir ögesini oluşturuyor.
Bu alanda var olan boşluğu doldurma çabasına anlamlı bir katkı yapmayı amaçlıyor.

Kitapta şu sorulara yanıt aranıyor:

Çağımızda sanat ve edebiyatta yaşanan sığlaşma, bayağılaşma ve çölleşmenin nedenleri, kaynakları nelerdir? Sanatta estetik nitelik, anlam, yücelik, gerçeklik duygusu değerini yitirdi mi?
Estetikte her şey biçimden mi ibaret, içeriğin önemi kalmadı mı?
Sıradan ve bayağı olanla nitelikli olan arasındaki ayrım oradan kalktı mı?
Her şey sanat, herkes sanatçı olunca sanatın bir anlamı kalır mı?
Bilgi ile cehaletin, bilgelik ile hödüklüğün farkı kalmadı mı?
Etik, estetik ve bilim birbirinden tamamen bağımsız disiplinler midir? Yoksa aralarında toplumsal, insani idealler ve amaçlarla birbirlerini koşullayan, zorunlu kılan bir bütünlük, tamamlayıcılık yok mu?
Etiksiz bir estetikten söz edilebilir mi, ya da alçaklığın, pornonun, çürümenin estetiği olabilir mi?
150 yıllık aydınlanmacı, toplumcu ve ulusal sanat-edebiyat birikimimiz ve değerlerimiz son elli yıllık küreselci, postmodern yıkım ve ihanetle nasıl yok edildi? Bu büyük yıkıma, kirlenme ve çürümeye Türkiye’nin aydını ve sanatçısı neden yeterince direnemedi? Ya da belli bir direniş olsa da neden fazla etkili olmadı?
İçine girdiğimiz kamucu ve paylaşmacı Asya çağında aydınlanmacı, ulusal ve toplumsal bir kültür ve sanattan ne anlamalıyız? Batı merkezli kültür ve sanat anlayışına karşı maddi ve manevi potansiyel gelişme olanakları nelerdir? Doğu merkezli evrensel bir kültür ve sanat atılımının dinamiklerini nasıl tanımlamak gerekir; bu enerji, yeni bir çağ ve kültür oluşumunda neden tayin edici önemdedir?

Emperyalist kültürün en son ve en çürümüş biçimi olan postmodernizmin ulusal kültürümüzde yarattığı büyük yıkımın doğrudan ve dolaylı sonuçları bu kitapta bütün yönleriyle incelenmektedir. Hayır, sadece pasif-gerçekçi bir perspektifle düz bir ayna tutulup incelenmiyor. Sorun, eleştirel, tartışan ve seçenekler öneren ya da seçeneklere ilişkin bir perspektif sunmaya çalışan yaklaşımla derinlemesine ele alınıyor.

Asya Çağında Kültür ve Sanat

Yayınevi: Berfin Yayınları
Kitap Adı: Asya Çağında Kültür ve Sanat
Yazar Adı: Mehmet Ulusoy
Yayın Yönetmeni: İsmet Arslan
Sayfa Sayısı: 272
Baskı Yılı: 2022
Çıkış Tarihi: 1 Kasım 2022
Basım Bilgisi: 1. Baskı
Fiyatı: 60 TL
Boyut: 13.5 x 21 cm.
Dizi Adı: Deneme-Anlatı-Eleştiri
Türü: Kültür, sanat / Eleştiri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu