KÖŞE YAZILARISANATTANVeysel Boğatepe

Soyuttan Somuta Sanatsal Çözümler – Veysel Boğatepe yazdı…

Bütün sanat akımlarında / dallarında sanatçının estetik anlayışı ve bu anlayışı yorumlamadaki üslubu, kendi sanat disiplinini oluşturur. Dolayısıyla bütün sanatsal çalışmalar bir disiplin içinde hareket ederek sanatsal bütünlüğü oluşturur. Estetik kavramı ise diğer bir anlamıyla “güzel”i imgeler. Bu anlayış (estetik) kendi içinde metafizik estetik, psikolojik estetik, sosyal estetik, filozofik estetik gibi alanlara ayrılır. Sanat / sanatçı kavramının sorgulandığı günümüzde estetik bilimini öğrenmekle sanatçı olunamayacağını ancak sanatçının güzellik anlayışını kavrayabileceğini bir kez daha not düşmekte yarar vardır.

IMG_0537

Hermen hemen bütün sanat alanlarının sezonu kapattığı son günlerde “Sevgi Çağal Atölyesi” üç sanatçının eserlerinden oluşan bir karma sergi düzenledi. 26 Mayıs’ta açılışı gerçekleştirilen  sergide Zeliha Sayılı, Daniela Zamostna ve Claudia Weinstabl’ın eserleri yer aldı. Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya tekniğinin kullanıldığı çalışmalar, genel anlamda soyuttan somuta sanatsal çözümlemelerdi. Modern sanatta büyük yer tutan ve manzara / portre resimlerinin dışında çeşitli nesnelerin bir araya getirilerek bir kompozisyon oluşturmasıyla ortaya çıkan natürmort, karma koleksiyonun ana fikriydi. Daha evvelde sanatsal çalışmalarını gördüğüm Claudia Weinstabl, bu sergiye sadece natürmort çalışmalarıyla katılmıştı ancak soyut ve portre çalışmalarıylada farklı sergilerde yer almıştı.

IMG_0517Claudia’nın estetik kuramı

Claudia’nın sanatsal çalışmalarına değinmeden evvel kendisini kısaca tanımak gerekir. Claudia Weinstabl, 1989 yılıundan beridir Türkiye’de yaşayan bir Alman vatandaşı. Küçük yaşından beri resim yapmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı profesyonel sanat hayatına ancak 2000 yılı itibariyle başlamak zorunda kalmış. Kolombiyalı sanatçı Ricardo Gamboa, Azeri ressam ve heykeltarş Senan Ehedoğlu Eynullayev ile özel çalışmalar yapan Claudia Weinstabl, 2007 yılından beridir Sevgi Çağal ile çalışmaktadır.

IMG_0509Claudia Weinstabl, değişik dokular kullandığı eserlerinde akrilik ve yağlı boyayı tercih ediyor. Felsefi ve kuramsal çözümleme ilkelerini özümseyen sanatçı, sanat sorunlarını ele alırken aynı zamanda sanatçının bireysel yanını ve sanatsal etkinliğinin özel çizgilerini de estetize ederek ele alır. Eserlerindeki felsefi imgelerin ağırlığı, sanatçının sosyoloji eğitimi almasından doğrudan ilgilidir diye düşünüyorum. Claudia’nın çalışmalarına genel bir bakış açısıyla bakıldığında  bütünlük olarak olayların eleştirel çözümlemesiyle birlikte sanatsal tasarımın genel yasalarını temellendirerek somuttan soyuta devam eden bir sanatsal serüvenin kuramsal yorumunu görüyoruz.

Veysel Boğatepe

(Adres: Sevgi Çağal Atölye Grubu Resim Sergisi / Studio 19 / Zeytinoğlu Cad. Demirhisar Apt. No:19 / Akatlar-İstanbul)

IMG_0513IMG_0518

IMG_0547IMG_0549

IMG_0552

Başa dön tuşu