KÜLTÜREL MİRAS

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, 12. kez sahiplerini bulacak.

15 Eylül 2020’de düzenlenecek ödül töreni için adaylarınızı 30 Nisan tarihine kadar önerebilirsiniz.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, her yıl ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan, bunları yaparken, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren kişi, kurum veya gruplara veriliyor.

Hrant Dink Vakfı, ödülle, bu yönde çaba gösterenlere, seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının görüldüğünü ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı, onlara manen destek olmayı, tüm insanları idealleri uğruna mücadeleye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Adaylarınızı 30 Nisan tarihine kadar önerebilirsiniz.

Nasıl aday gösterebilirim?

Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olduğunu düşündüğünüz kişi, kurum veya kuruluşları odul@hrantdink.org adresine yazarak aday gösterebilirsiniz. Aday önerilerinizle ilgili ayrıntılı bilgi göndermeniz, jürinin karar verme sürecine yardımcı olacak.

ULUSLARARASI HRANT DİNK ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

Ödül

Uluslararası Hrant Dink Vakfının himayesindeki Uluslararası Hrant Dink Ödülü, her yıl, Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de bir törenle verilir.
Ödül, her yıl biri yurtiçi, biri yurt dışı olmak üzere iki kişiye verilir. Bunun yanında Ödül Komitesi, her yıl, o yıl içinde yapacağı taramalar sonucunda ulaşılan Hrant Dink Ödülü ilkelerine uygun faaliyet gösteren kişi, kurum, örgüt ve oluşumları “Işıklar” adı altında ödül gecesinde kamuoyuna takdim eder.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü adayları, Ödül Komitesi tarafından yıllık taramalarda saptanır ve/veya kişi, örgüt ve kurumlar tarafından önerilir. Kişiler kendilerini aday gösteremez. Başvurular her yıl 15 Nisan’a kadar kabul edilir.

Ödülün Bülent Erkmen tarafından gerçekleştirilen logosu,  Erdağ Aksel tarafından tasarlanan ödül heykelciği, Arto Tunçboyacıyan tarafından bestelenen müziğinin bütün hakları Uluslararası Hrant Dink Vakfına aittir.

İlkeler ve amaç

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan kişi, kurum veya gruplara verilir.

Uluslararası Hrant Dink Vakfı, ödülle, bu yönde çaba gösterenlere, seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının görüldüğünü ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı, onlara destek olmayı, tüm insanları idealleri uğruna mücadeleye teşvik etmeyi amaçlar.

Yapılanma ve işleyiş

Uluslararası Hrant Dink Ödülüne ilişkin yapılanma üç ayrı bünyeden oluşur. Bunlar sırasıyla, Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu, Uluslararası Hrant Dink Ödül Komitesi ve Uluslararası Jüri’dir. Bu üç yapı arasındaki ilişki, yetki devri, özerklik ve denetim esasına göre işler.

Yönetim Kurulu: Ödülü ve ödül sürecini temsil ve himaye eder. Yönetim Kurulu, Ödül Komitesi üyelerini seçer, Ödül Komitesi’nin faaliyetlerini ve hesaplarını denetler.

Ödül Komitesi: Üç görevi vardır: 1) Uluslararası Jüri’ye sunulacak ödül adaylarına ilişkin tarama, çalışma ve derlemeyi yapmak, ayrıca jürinin sekreteryası işlerini yerine getirmek,   2) Uluslararası Jüri’nin üyelerini, jüri başkanını Yönetim Kurulu’na önermek ve gerektiğinde yenilemek, 3) ödül organizasyonunu yapmak, finansman ve lojistiği sağlamak, töreni düzenlemektir.

Ödül Komitesi, gerek gördüğünde, Uluslararası Hrant Dink Ödülü dışında, başka dallarda da ödül tesis edebilir. Bunlar için gerekli kurulları ve jüriyi oluşturur.

Ödül komitesi yönetim kuruluna karşı sorumludur. Ancak, iç işleyişinde, mali, idari ve karar alma açısından özerktir. Her yıl sonunda Yönetim Kurulu’na bir faaliyet raporu sunar.

Komite ayda bir toplanır. İlk toplantısında kendi içinde bir başkan, genel sekreter seçer, görev bölümü yapar ve Vakıf Yönetim Kurulu’na bildirir. İç işleyişte temel esas komisyonlar etrafında yetki dağılımıdır. Komite başkanı ve genel sekreteri koordinasyon görevi yapar. Kararlarda oy birliği aranır. Ödül komitesi görevlerini dört ayrı komisyonla yerine getirir.

Mali komisyon: Ödülün sürekliliğini sağlayacak kaynakları yaratacak çalışmalarda bulunur. Yıllık harcamaların planlamasını, teminini ve muhasebesini yapar.  Ayrı bir hesabı ve kullanım yetkisi vardır. Mali komisyon 6 ayda bir hesaplarını yönetim kuruluna bilidirir.

İletişim komisyonu: Kamuoyu ve basınla kurulacak yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerden, ödül davet listelerinin hazırlanmasından sorumludur.

Organizasyon komisyonu: Ödül gecesi prodüksiyonunu, bilumum lojistik hizmetlerin yerine getirilmesini üstlenir.

Aday komisyonu: Uluslararası örgütlerle temas içerisinde, Uluslararası Hrant Dink Ödülü ilkelerine uygun kişi ve grupların araştırmasını yapar. Ödüle uygun adayları belirler ve “Işıklar” listesini oluşturur. Uluslararası Jüri’ye sunulacak aday dosyalarını hazırlar.

Jüri: 9 kişiden oluşur.  1 üye ödül komitesinden, 2 üye Türkiye’den, 4 üye ülke dışından seçilir. Her yıl bir önceki yılın ödül kazananları ödül komitesinin doğal üyesi olurlar. Ödül komitesi tarafından belirlenen başkan jüriyi temsil eder, ödül alan, kişi, kurum ve grupları açıklar. Jürinin iç koordinasyonundan Ödül Komitesi tarafından atanan jüri üyesi sorumludur.

Jürinin işleyişi ve takvim: Uluslararası Hrant Dink Ödül Komitesi’nin her yıl 15 Ekim’de yapacağı duyuruyu takiben başvuru süreci başlar. Bu duyuru ile jüri üyeleri de açıklanır. Adaylık süreci ve aday komisyonu tarafından yapılan aday belirleme çalışmaları 15 Nisan’da biter. Komite, başvuruların Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün temel kriterlerine uygunluğuyla ilgili çalışma yapar; Komite Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanının onayı sonrası dosyaları 15 Mayıs tarihine kadar jüriye sunar. Adayların belirlenmesi, dosyaların hazırlanması ve jüriye sunulmasında gizlilik esastır. Adayların isimleri ödül alanlar belli olduktan sonra da gizli tutulur.

Jüri üyeleri seçimlerini 15 Temmuz tarihine kadar yaparak jüri başkanına bildirir. Oylama iki aşamada gerçekleşir. 1 Temmuz tarihine kadar gerçekleşecek ilk aşamada, her jüri üyesi adaylar arasından her kategoride birinci ve ikinci tercihler olmak üzere iki tercihte bulunur. Jüri başkanı, her kategoride en çok oy alan iki kişiyi jüri üyelerinin dikkatine sunar. İkinci tur oylama yapılır, karar oy çokluğu ile alınır ve en geç 15 Temmuz tarihine kadar Ödül Komitesi’ne bildirilir. Eşitlik durumunda jüri başkanının oyu belirleyici olur.

Ödülü alan kişiler, ödül gecesine kadar açıklanmaz. Ödül komitesi, jürinin kararını ödül alan kişilere teklif eder ve onaylarını alır. Seçilen kişilerin çeşitli gerekçelerle ödülü kabul etmemeleri durumda ödül oylamada ikinci sırayı alan kişiye sunulur.

Bu yönetmelik yönetim kurulu üyelerinin onayı ile yürürlüğe girer. Ödül komitesinin teklifi ve yönetim kurulu üyelerinin uygun görmesi ile maddelerinde değişiklik yapılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu